צילומים מהשדות

דייש ממוכן של אבטיחי מללי המיועדים לגרעינים

 

צילום מאיר רם

והשקדים מתייבשים להם בואלים בשמש

 

צילום אבשי בן יהודה

מופיע בעלון:
תגובות לדף