תוכנית בינוי ושיפוץ 2014 - רשות הבינוי

תוכנית בינוי ושיפוץ 2014

מוגש ע"י רשות הבינוי וענף הבניין

א.טבלת בינוי בתקציב השקעות (אושרו 2,500,000 ₪ )

פרוייקט

תחילת בניה

תקציב מאושר

הערות

 

שיפוץ בית 150, שיכון תמר

אוגוסט

400000 ש"ח

 

שיפוץ בית 140,שיכון יפה נוף

 

1.000.000 ש"ח

נמצא בתכנון מתקדם

כביש הדרים

אוגוסט

150,000 ש"ח

תשתיות

כל בו מרכולית

אוגוסט

400,000 ש"ח

 

שכונה צפונית

 

 

גמר תכנון

 

ב. טבלת בינוי בתקציב אחזקת דירות (אושרו 800,000 ₪

עד כה נוצלו 518,618 ש"ח)

פרוייקט

תחילת בנייה

תקציב מאושר

הערות

קומותיים ב' - צבר

אוגוסט

20,000 ש"ח

 

מועדון לחבר

אוגוסט

20,000 ש"ח

 

מזכירות

סוף אוקטובר

10,000 ש"ח

 

מרפסות עץ

ספטמבר, אוקטובר

30,000 ש"ח

בנייה ושיפוץ

תיקוני מדרכות וכבישים

בסתיו

30,000 ש"ח

 

ספריה-חלונות חדר זיכרון

בסתיו

25,000 ש"ח

 

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף