הסדר חדרי אורחים

הסדר חדרי אורחים בגבע

יולי 2014

מבוא

גבע מעמידה לשימוש חבריה שתי דירות אירוח.

לניהול הנושא נקבע/ת אחראי /ת מטעם הקבוצה.

מצב של שתי דירות בלבד, מחייב הסדרת נהלי הזמנת הדירות ונהלי השימוש בהן.

1.     דירה א'– קבלה על פי מועד ההזמנה אצל האחראית (המקדים להזמין, זוכה)

2.     דירה ב'– על פי סדר עדיפויות:

א.       אורחי הקבוצה

ב.       אורחי חברים הנמצאים בבית סביון.

ג.        חברים ומועמדים במקום.

3.     משך האירוח: ניתן להזמין דירת אירוח לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

4.     ניקיון ותחזוקה: ניקיון הדירות יעשה ע"י מנקה שכירה. בעלות הניקיון יחייב מזמין הדירה.

5.     יש אפשרות של ניקוי ע"י החבר, ללא עלות. יש לציין זאת בעת הזמנת הדירה.

6.     במקרה של אובדן ציוד, נזקים לאחר השימוש ופגיעה בציוד,יחויב החבר, מזמין הדירה ע"י האחראי.

רצוי לבדוק את הדירה לפני קבלתה לאירוח.

7.צוות מערכתי לדירות אירוח: אחראי/ת, מנהל קהילה.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף