משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי  קב' גבע נערכה ביום ג' 1.7.2014.

בסדר היום היו הנושאים הבאים:

1. אישור רשימת לומדים (ממשיכים ומתחילים) לשנת תשע"ה. הגישה ו. השכלה. 

הרשימה אושרה באסיפה.

2.      תקנון עבודת-חוץ , הגיש אלון קרל יו"ר מש"א.

האסיפה מעבירה את אישור התקנון לקלפי.

מועד ההצבעה: יום שישי, 11.7.2014.

אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג', 8.7.2014, בשעה 20:00. בחדר-האוכל

סדר היום:

1.      דוחות מבוקרים של גבע ליום 31.12.13 – ע"י ברית פיקוח. מציג, אלי מזרחי.

ההצבעה לאישור הדוחות, תהיה באסיפה.

2.      " פני גבע לאן" – הליך ברור.

הגשת מסמך סיכום מפגשי שיח והצגת דרך פעולה לדיון באסיפה.

מציג אהרון ארז מחברת "אבני דרך". (פירוט בהמשך)

מישיבות המזכירות

מזכירות קב' גבע דנה בישיבתה השבועית (1.7.2014) בשלושה נושאים:

א.                נוהל דירות אירוח. (מצורף דף) שאושר ע"י המזכירות.

ב.                 הצעה להסדר משקפים. הצעת ו. בריאות והצעת המזכירות.

הנושא יובא בפירוט לקראת אסיפה שבה יהיה חלק מסדר היום.

ג.                   "פני גבע לאן", מסמך סיכום שהוצג ע"י אהרון ארז ונידון בשתי ישיבות, לקראת הבאתו לאסיפה.

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף