עמוד אחרון

אם הפרטת מזון - אז מגיע גם לנו...

(מה, צריך לשלם???)

 

צילום: יהודה חזין

מופיע בעלון:
תגובות לדף