זווית ראיה - נחמן רז

 

הכרעות קשות

 כבר קרוב ל-20 ימים מאז ששלשת הנערים נחטפו ודבר טרם נודע על גורלם.

הכל עדיין תעלומה. ע"י מי נחטפו? כיצד? מה אִתם? ואין לכך אפילו קצה-תשובה.

כוח ענקי ללא תקדים, של צה"ל, פעל בסביבות חברוֹן לאחר ההנחה שהחטופים מצויים שם, באחד ממקומות המסתוֹר שהוכנוּ מראש למטרוֹת מסוג זה.

ובישוב הישראלי גובר קֹצר-הרוח ודברי המשפחות, כמובן. וזה הוֹפך לתרעומת גוברת ולדברי ביקורת קשים כנגד צה"ל וכנגד כל גורמי הביטחון, שב"כ, ה"מוסד" וכל מי שיש לו קשר כלשהו עם גורמים העלולים להיות קשורים איך שהו לנושא הכאוב הזה.

וכבר עולה וצף הויכוח – לחתור להסכם עם החוטפים, על מחיר החזרת החטופים (עוד בטרם נודע מי הם בכלל. . . החוטפים. .)

והביקורת חורגת וזורמת לכל הכיוונים! "רק כח הם מבינים" ומאידך "יש לחדש את המו"מ אתם". . על מה? על גבולות הויתור או בכלל לוויתור על כל הגבולות? וממשלה אמינה אין. וראש-הממשלה  - דברי יהירות! "והמשכיל בעת ההיא ידום". אמרו חכמים ואז – מה?

 גורם בינלאומי יפעל? ומיהוּ?

לכן – בידינו, ורק אנו עצמנוּ! האחריות.

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף