משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב' גבע

האסיפה תיערך ביום ג' 1.7.2014, בשעה, 20:30 במועדון

האסיפה תועבר בשידור חי לחברים. (ערוץ 900 בממיר.)

 סדר היום:

1.      הצגת מצבת הלומדים בשנת תשע"ה (2014-2015) ע"י ועדת-השכלה.

עפ"י החלטותינו רשימת הלומדים מוצגת כהודעה מטעם ו. השכלה. (פירוט בדף השבועי)

2.      אשרור ועד ההנהלה קב' גבע. (פרוצדורה בלבד עבור רשם האגודות)

חברי הועד: צלילה לקס, בועז ענבר, יאיר עמית, יצחק גפן, סמדר פרנס, ענת נצר.

3.      תקנון עובדי-חוץ. הצעת עדכון. (  עדכון התקנון בדף השבועי)

מוצג ע"י אלון קרל מנהל מש"א. פרטים בהמשך.

מישיבות המזכירות

 1.  אהרון ארז מחברת "אבני דרך" הציג בפני המזכירות סיכום לשלב ראשון בהליך הברור "פני גבע לאן". המסמך כולל הצגת עקרונות ודרך פעולה להמשך התהליך.

המסמך יידון פעם נוספת במזכירות ויוצג לאסיפה לדיון ובהמשך, להצבעה בקלפי.

2.                              ועדת-צעירים – בעקבות הפרטת המזון, עודכנו דמי התושבות הנגבים מתושבים בגבע. (צעירים בעצמאות כלכלית, במש"ים, שוכרים חיצוניים ובני-זוג).

כמו-כן, התקיים דיון מיוחד בשאלת גובה התשלום של בנים בעצמאות כלכלית שגרים בבית הוריהם.

נקבע כי, ממועד תחילת הפרטת המזון, דמי התושבות לבנים הגרים בבתי-הוריהם, יעמדו על 375 ₪ בחודש. וזאת רק לאחר 3 חודשים (תקופת אורחות בבית ההורים).

המזכירות אשרה.

3.                              למזכירות נמסר דיווח ע"י אלון מנהל מש"א, לגבי חיוב מספר חברים בגין אי עבודה. (תקנון עבודה, סעיף 9.2 דרכי תגובה לאי-מילוי חובת עבודה מתמשכת)

שבת שלום, צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף