הגיל הרך

במערכת הגיל הרך מתחנכים כ-85 ילדים. מחציתם בני המקום ומחציתם מגיעים מישובים בסביבה.

במערכת 5 יחידות העובדות על פי שנתונים:

בית התינוקות "צמד-חמד"- גילאי  4ח' עד שנה.

פעוטון "אורן-לילך" - גילאי שנה עד שנתיים.

גנון "רותם- ניצן" - גילאי שנתיים עד שלש.

גן- צעיר  "אורנים" - שלש עד ארבע.

גן- בוגר "גן-גני" - ארבע עד שש.

הגנים הם גני משרד החינוך.

במערכת שלנו אנו עובדים על פי התפיסה החינוכית הקיבוצית שייסדה  "מלכה הס". על פי תפיסה זו כל היחידות עובדות בשיתוף פעולה וברצף התפתחותי כמערכת אחת עם קשרי גומלין. כמו כן מתקיימים קשרי גומלין בין מערכת הגיל הרך לקהילה, המתבטאים במפגשים עם אנשים מהקהילה, בהשתתפות באירועים קהילתיים, בקשר עם ענפי החקלאות. כמו כן אנו פועלים בזיקה לעונות השנה ולטבע המשתנה. כל אלו מתקיימים בסדר היום דרך הטיולים , חצר הגרוטאות, ארגז החול וכל שאר הפעילויות המרכיבות את סדר היום. מאחורי כל פעילות ופעילות ישנה תפיסת עולם חינוכית לאורה אנו עובדות . רוב הגננות שלנו הן מקצועיות וותיקות ובזכותן נשמרת יציבות שכה חשובה במערכת זו.

גלריית תמונות
תגובות לדף