שיר התוצרת / יפתח רונן

שיר התוצרת   / כתב יפתח רונן לטקס הבאת הביכורים

אם כבד לבבכם כנירוסטה
אם אבלה בגופכם הנשמה 
האזינו לשיר התוצרת 
שאבו מתוכו בקרה:
לעורר אהבה וכבוד בקרה
ופיקוד מתוצרת הארץ! 
לשסתום , לבוכנה, למגוף, ולסליל
לפרופיל מתוצרת הארץ 
אם רצית איכות אמינות ושירות
בקרה מתוצרת הארץ! 
אם תרצה להזיז, לפקד ולשלוט 
בקרה בשבילך כאן בארץ.
יש מלא שסתומים, צינורות
ולוחות גם בוכנות מתוצרת הארץ! 


אך שומעים חברים ואינם מבינים
איך מלא מכל זאת זה הטנא?

מפלדה ונחושת חרט ומרכיב מתמלא בשקלים בור הפלא.

חמישה עשורים והיד נטויה האם יש עוד דברים שכאלה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף