גם במתחדש אין כל חדש / רחלי וייס

גם במתחדש אין כל חדש- חובות בקבוץ המתחדש

גם בקבוץ המתחדש יש: חיים משותפים- כי הרכוש שנצבר משותף וכי מנהלים חיי קהילה משותפים,  יש תקנות ותקנונים-אחרת לא ניתן לקיים חיי קהילה ,  יש  החורגים מהתקנונים ויש קושי לאכוף אותם.

לראיה מתוך עיתון הקבוץ  ב- 2.1.14 על קבוץ העוגן המתחדש :

בעקבות קשיים בהתמודדות עם חובות החברים, הוחלט בהעוגן כי "חברת גבייה" חיצונית תפעל בקיבוץ, גם בגלל ש"היא יכולה לבצע עיקולים". 

ההחלטה שקיבלו חברי קיבוץ העוגן בקלפי, על פי הצעת צוות הוועד המקומי, לפיה תוכנס "חברת גבייה" כדי לעודד החזר חוב מחברים שאינם עומדים בתשלומיהם לקיבוץ או אינם עומדים בהסדר החוב שסוכם עמם - נראית על פניה כצעד מהפכני אפילו בעידן הקיבוץ המתחדש.

חוב כספי של חבר לקיבוצו אינו תסריט ייחודי דווקא להעוגן. גם לא זה שהמזכירות המקומית מנסה תקופה ארוכה, באמצעות הצוות הניהולי, לטפל בגביית החובות ובביצוע ההסדרים, ובפועל אינה מצליחה להגיע עם חלק מהחברים להבנות. האלמנט החדשני בסיפור של העוגן הוא העובדה שכאן הגיעה ההנהלה למסקנה כי יש צורך פרקטי להעסיק חברה חיצונית לגביית החוב. על פי פירוט החוב המוצג בדפי הקיבוץ, ושחולק לכלל החברים בתאי הדואר ב-15.12.2013 התווספו לחוב החברים לקיבוץ, במהלך שנת 2013, כ-200 אלף ש"ח נוספים. בבדיקה העדכנית עלה שכארבעים בתי אב, נמצאים ב"רשימה השחורה", ושסך חובם המצרפי עומד על כ-1.12 מיליון ש"ח. אלא שלא אצל כולם החוב כבד: מקרב אותם ארבעים בתי אב, כעשרים הם "חייבים קלים" - בין 3,000 ל-10,000 ש"ח. אצל עשרה בתי אב נע החוב בין 10,000 ל-20 אלף ש"ח, ועוד עשרה בתי אב חייבים בין 20 אלף ש"ח ל-40 אלף ש"ח. יש גם חייבים "כבדים" (ו"מתמידים") ו"כבדים מאוד" בודדים, שחובם לקיבוץ המריא לסכומים של בין 60 אלף ש"ח ועד 170 אלף ש"ח. "לאור המציאות של הגידול בחוב החברים", נכתב בדפי המידע לקיבוץ, "הביא הוועד לשיחה הצעה לאישור הכנסת חברת גבייה, שתעזור בגביית חובות מחברים שאינם משלמים את חובם לקיבוץ. כי, ככל הנראה", כך מסביר נציג הוועד, "אין לוועד את היכולת לבצע גבייה כזו בכוחות 'פנימיים' ואסור בשום אופן להשלים עם החמרת תופעה זו"...

לא כל המתנגדים החריפים להחלטה היו מוכנים להיחשף בעיתון, כל אחד מסיבותיו. אחד מהם היה מוכן לומר, בעילום שם, כי "חברים עלולים שלא לעמוד בלחץ שמפעילים עליהם מהוועד, ולא בפעם הראשונה. מנסים להכניס לכאן מערכת שלא מתאימה לחיי קיבוץ", הוא אומר, "הוועד רוצה לעשות 'קיצורי דרך'. פועל בדרכים מאוד כוחניות. יש חוק ויש עוד דרכים...."

אז שלא יטעו אותנו,  שנוי דפוסי חיינו המשותפים - אינו פתרון לבעיה זו וכנראה גם לא לרבות מבעיותינו האחרות.

...                                                                                                     רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף