הזמנה למפגש עובדי חוץ / אלון קרל

הזמנה למפגש לכל עובדי החוץ. ביום שלישי ה- 17/06 בשעה 20:00 במועדון.

 

נושא הפגישה : הצגת תקנון עבודת חוץ, מחודש.

התקנון הקיים אושר ונכנס לתוקפו ב- 2009, לפני 5 שנים. מאז ועד היום חלו שינויים בכל מיני רבדים והתקנון איבד את תקפותו הריאלית, בחלקו. לכן בהנהלת עבודת החוץ הוחלט לחדש ולהתאים את התקנון לזמן הזה.

 התקנון שיוצג עבר לא מעט ידיים ושינויים, בהנהלת עבודת החוץ, בדיקת תקפות תקנונית, מזכירות, ועוד, עד למצבו היום.

הכוונה להציג את התקנון המוצע החדש , לשמוע התייחסויות, הערות, תובנות וכל אשר על ואם עובדי החוץ, שהרי בעבודתם והתנהלותם מדובר. בהתאם למה שיעלה בפגישה יתוקן ויותאם התקנון אם ימצא כי נכון הדבר ועומד למול החלטות אחרות, תקנון הקיבוץ וכמובן התנהלות תקינה.

החל מיום חמישי הקרוב ניתן יהיה לקבל את התקנון החדש במשרד משאבי אנוש.

סוף שבוע נעים

ותחילתו של חדש, לטובה

 

אלון קרל

מופיע בעלון:
תגובות לדף