משולחן המזכירות / צלילה
משולחן המזכירות

המזכירות דנה בעדכון תקנון עבודת חוץ כפי שגובש ע"י הנהלת עובדי-חוץ.

התקנון המוצע יוצג בפני עובדי החוץ בפגישה מיוחדת.

לאחר מכן יובא התקנון לדיון באסיפה.                                   צלילה

&&&&&&&&&&&&&

"פני גבע לאן" –

הליך לבחינה ועיצוב פני הקבוצה לעתיד.

מפגשי קבוצות השיח בעיצומם וההדים מהם חיוביים.

עם זאת רבים החברים הנמנעים מלבוא ולהשמיע את קולם וחבל.

 לגבי חלק מהנעדרים, מועד המפגש לא התאים.

 

עדיין נערכים מפגשים ביום שישי 13.6.14, בשעה, 10:00 וביום ד' 18.6, בשעה 17:00

החברים מוזמנים להצטרף לקבוצה גם אם לא היו רשומים בה מלכתחילה.

 

ניתן להתקשר לעדנה לצורך הצטרפות לקבוצת שיח ואם יהיה ביקוש נפתח קבוצה נוספת ביום ד' 18.6 , בשעה 19:30.

בואו והצטרפו לשיח המשותף
מופיע בעלון:
תגובות לדף