שער
נקוי מטע השקדים בואדי מרחביה לפני עקירה המטע

מופיע בעלון:
תגובות לדף