לאמץ סיסמה חומר למחשבה / יורם אלוני

לאמץ סיסמה חומר למחשבה

"נהג/ת המכונית רכושך, שמור על ניקיונה ותקינותה"

לחברים ולכל ציבור הנהגים שלום רב!

בעת האחרונה אנו נעזרים בשרותי-שטיפה חיצוניים לשטיפת המכוניות הנכללות בצי הרכב העומד לרשות הציבור.

לנושא עלויות גבוהות ומחייבות! הצלחת שרות זה תלוי לא מעט בהתנהלות ציבור הנוהגים/הנוסעים. אנו נדרשים לשינוי דפוסי התנהגותנו בכל הקשור לניקיון כלי-הרכב.

תקנון הרכב קובע כי יש לחייב בעלות שטיפה וניקיון נהג/ת שהחזירו רכב במצב לא סביר, מצב שאינו מאפשר הקצאת הרכב לחבר אחר.

לפיכך רכב שהוחזר לסידור שלא כנדרש, יילקח לשטיפה וניקיון והעלויות יחולו על הנהג/ת של אותו רכב שהחזירו מלוכלך ולא ראוי להעבירו לחבר אחר.

סעיף זה בתקנון נאכף בעת האחרונה במלא חומרתו ומספר נהגים אף חויבו בעלות שטיפת וניקיון הרכב.

אנו תקווה שלא נזדקק לכך יותר

חג שמח, נסיעה בטוחה,

יורם אלוני / ו. תחבורה
מופיע בעלון:
תגובות לדף