זווית ראיה - נחמן רז

ה"נשיאות" תפקיד או מעמד?

עד שתתפרסמנה שורות אלה ודאי כבר נדע מי נבחר לתפקיד הרם הזה.

זו הפעם הראשונה שאין מחסוֹר במועמדים. אנשים ונשים רבים אצים-רצים ומתדפקים על שעריהם של חברי כנסת שבידם נתונה ההחלטה. משתדלים, מנסים לשכנע כדי לקבל חתימתם ותמיכתם במועמדות של החפצים בכך. דווקא האיש מבית-שאן, שרבים העריכו כי אם יתמיד בנכונותו יזכה לתמיכה רחבה – דווקא הוא הסתלק מהמועמדות כי, לדבריו, הכיר שאין לכך "תמִיכה רחבה" ואינו רוצה להיבחר תוך מחלוקת קשה וערעור על עצם מועמדותו,

 "כִי לתפקיד הזה נחוצה הסכמה רחבה".

מעניינת הופעתן של כמה נשים ברשימת המועמדים עצמן לתפקיד. וטרם ידוע כמה ועד כמה באמת יקיימו ה"תומכים" את הבטחתם, ובמה יסתיים ה"חידון" הזה. אבל חבל שאי-אפשר להשתחרר מהתחושה שגם בעניין זה הכל הופך לשיקולי תועלת ותועלתנות אישית. גם בעניין חשוב זה הזִילות משתלטת והולכת. חבל.

******************************

הגדולות והקטנות

בימים אלה התפרסמו תוצאות בחירות בארצות שוֹנוֹת. (אנגליה, צרפת, איטליה, ספרד, פורטוגל ועוד.) השאלה המרכזית של הבחירות שם הייתה לגבי עתידה של אירופה המאוחדת, האם הנהגת השוק האירופי המשותף (כולל המטבע ה"יוּרו" כמטבע משותף לכלן.) תשאר אם לא. המשברים כלכליים ופוליטיים, ותחושת התגברות כוחם ומעמדם של העובדים הזרים בהן, כולל התגברות בעיות לאומיות ולאומניות בחלקן, ואפילו נטייה לאנטישמיות ולנאציזם – מרימות ראש.

מקרה הרצח במוזיאון היהודי בבריסל, בלגיה, החריף כל זאת ולא מזמן גם בצרפת.

ודווקא המתעניין תוהה: כבר, כבר? עוד לא עברו אפילו 6 עשורים מנפילת הרשע של הנאצים "וכבר חוזר הניגון". . . האמנם כל כך קצר הזיכרון האנושי? לא יאומן!

וכיצד תנהגנה המדינות בהן גבר כל כך כוחן של המפלגות הלאומניות? ישתקו (כרגיל). . ?

לזמן (מדיניות) הפתרונות.

ואצלנוּ המו"מ עם הפלשתינאים חלף עם הרוח. . .  ועולם כמנהגו נוהג. . .


מופיע בעלון:
תגובות לדף