חשוב לדעת - רחלי וייס

חשוב לדעת

ידע הוא משאב חשוב, לקהילה ולפרט. הוא מאפשר לפרט לנהל את תקציבו ולקהילה לבחון אם התקצוב הניתן הוא ריאלי. לכן אבקש תשובות לשאלות הבאות:

-         האם המוצרים הנמכרים במרכולית ובכולבו מסובסדים ואם כן בכמה ?

-         כמה עלה לנו כקהילה הפרטת המזון עד כה? ( תוספת כוח אדם, מכולת קירור, מחשבים ותוכנות, כלים...)

-         מה מחיר הסבסוד שנדרש תושב לשלם ואיך הוא מחושב ?

-          מהו תקציב החשמל לאדם לחודש?  מה עלות כל קילוואט  נוסף עבור החבר ? למה לא הוגש לנו דו"ח שמפרט את המונה בינואר ובמרץ כדי שנוכל לעקוב אחר החישוב- כפי שהיה נהוג בעבר ?- שורה בתקציב אינה מאפשרת זאת.

-         מה אחוז האנשים שחרגו מתקציב החשמל  בשני הכיוונים, ולאיזה חתכי אוכלוסיה הם שייכים?

-         עוד במזכירות הקודמת עלתה הבקשה לבחון מחדש את אופן תקצוב החשמל, מתי זה יעשה?

-         מה היה בממוצע הוצאות של חבר על חיוב זמן לרכב  לפי חתכי גיל, מהחודש שהתחלנו להפעיל זאת ?

-        בקבוצים רבים קיימת ועדה שעוסקת בתקציב החבר. בעיצובו, עדכונו ושמירה על קיום המסגרת שהוחלט עליה בקלפי. וועדה המורכבת מבעלי תפקידים ומנציגי ציבור ממגוון גילאים . האם לא הגיע הזמן גם אצלנו???

-         רחלי וייס

הערה: נראה על פניו כי הרכב החברים על דעותיהם שנבחרו להוביל את הקבוצה בשאלה "גבע לאן?"- הוא חדגוני. דעותיהם ידועות והם בעלי גוון אחיד. גם אם זו רק וועדה טכנית כפי שנטען, ל"טכני" יש משמעות בקביעת התוכן והדרך. מן הראוי היה לבנות צוות מגוון בדעותיו, עם נציגות לכל טווח הגילאים. התהליך, הכסף שמושקע בו שייך לכולם- לכן גם אל שיחת הפתיחה שנערכה במועדון, גם האנשים המוזמנים בימים אליה לשיחה עם היועצים מבחוץ –צריכים להיות פתוחים לציבור הרחב, למי שחפץ להיות חלק מ.., כך נהגו כשחברת קמה הגיעה, מן הראוי לנהוג כך גם היום.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף