תקנוני גבע - יפתח רונן

תקנון חריגות מתקציב אישי נקבע כבר אי שם בתחילת שנות ה 2000.

התקנון כלל מספר כלים מספקים בהחלט לטיפול בחברים החורגים מתקציבם ונכנסים לחובות:

1.                 ביטול כרטיס אשראי ואפשרות משיכת מזומן בגבע.

2.                 העברת החבר החורג להתנהל בכל הקשור במשיכות מזומן \ אשראי – בחשבון בנק.

3.                 אפשרות להרחיק לכת עד כדי הקצבת תלושי קניה למוסדות הקיבוץ.

4.                 מנגנון קיזוז החוב מול קופת הגמל האישית.

כנראה שהסדרים אלו לא הספיקו....

בשנת 2009 תוקן תקנון חדש :

חלק מתוכו קובע ( ציטוט ):

1.                 חריגה מהמסגרת התקציבית החודשית .... עד גובה של 10,000 ₪ למשפחה,מותנה בהסדר מראש. ...  עד סיום שנת התקציב (31 בדצמבר). ב 1 בינואר (של כל שנה) כל חוב מעל 1,000 ש"ח עובר לחוב מוסדר, צמוד מדד ונושא ריבית. (כגובה ריבית "פריים").

2.                 חריגות גדולות יותר ( משני חודשי תקציב), יהפכו לחוב נושא  ריבית במהלך השנה.

3.                 במקרים של חריגה גדולה יותר (מעל 2 חודשי תקציב) ולא מוסדרת..... תוגבל משיכת כספים מ"קופת בית" ויוגבל כרטיס אשראי לסכום משיכה מינימלית.

4.                 במקרים של חריגה גדולה מעל 4 חודשי תקציב ולא מוסדרת מראש יתווספו ההגבלות הללו:

א. יסגר כרטיס האשראי,

ב. תוגבל  הקניה במוסדות הצריכה במשק (הסכום שיינתן לשימוש יהיה בתלושים),

ג. יסגר כפתור הרכב,

ד. יווגבל הטלפון הסלולרי.

6.                 במידה והחוב הפך לחוב כרוני..... יתווספו להגבלות הנ"ל כל ההגבלות המופיעות בסעיף א.5  כולל זכותו של הקיבוץ לקזז את שיעור החוב מכל זכות המגיעה לחבר ו/או למי מטעמו.

כנראה שתקנון זה אינו מספיק גם הוא וחובות החברים גדלים במקום לקטון...

העובדה שהמזכירות עוסקת בנושא זה היום, אינה מחוסר בתקנון אלא, אלא ממצב בו חברים רבים אינם רוצים להתנהל בשיטה הקיימת, במקום לפעול לשנותה, החברים מעדיפים לפרוץ אותה לנוחותם .

חיינו המשותפים עמוסים לעייפה בתקנונים : תקנון כלבים, תקנון " לוויות וחתונות " הזכור לטוב מהסרט " מבצע סבתא " תקנון עבודה ופרנסה ( מישהו זוכר ? באופן סמלי אינו עולה באתר גבע ) ועוד ועוד.

איננו זקוקים לעוד תקנונים שאין ביכולתנו \ כוונתנו \ רצוננו ( מחק את המיותר ) לאוכפם. אנו זקוקים לשנוי דפוסי חיינו המשותפים.  עד אז  ניתן פשוט לפעול לאכוף תקנונים קיימים, יש לנו די והותר מהם.

יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף