תקנון חובות- לקראת הצבעה - יאיר עמית

תקנון חובות חברים מעודכן - לקראת ההצבעה בקלפי.

ביום שלישי האחרון נערכה אסיפה בה הוצג התקנון המעודכן כולל פרוט מדויק בכל סעיף והמשמעויות האופרטיביות שלו. מספר  החברים שנכחו באסיפה, עשרה, כולל בעלי תפקידים. מיותר לתת ציון להתנהלות זו.

השבוע יערך המשאל לאישור התקנון. כמי שעוסק בנושא מעל ארבע שנים עם צוות מאד מצומצם אני מבקש מכלל החברים לקרוא ולהעמיק ברזי הסעיפים לפני ההצבעה ולהבין שהתקנון ואכיפתו הם הכלי להתמודדות עם נושא זה. לאחר אישורו ( רוצה להאמין שכך יהיה ). רק הצוות המסור אמון על המשך הטיפול השוטף להחזר החוב מול כל משפחה / יחיד. לא תפקיד מלבב. התקנון המעודכן מוסיף לנו כלים נוספים כולל שני ערוצים מול קופות הגמל. המטרה,לצמצם את גובה החוב בכמליון וחצי ₪ תוך זמן קצר ובמגביל, עם הכלים שבידינו לצמצם באופן דרסטי את הכניסה של החברים לחוב.

בהצלחה

יאיר עמית   והצוות לטיפול בחובות.

 
מופיע בעלון:
תגובות לדף