פני גבע לאן - צוות התאום

"פני גבע לאן"- הליך לבחינה ועיצוב פני הקבוצה בעתיד.

לחברי גבע שלום,

במהלך השבוע האחרון קיימו אהרון ורעות מחברת אבני דרך, שיחות אישיות עם ממלאי תפקידים ועם כ- 20 מחברי גבע , לשם היכרות ראשונה עם המקום ואנשיו.

מייד אחרי חג השבועות נקיים "קבוצות שיח", בהנחיית אהרון. השיחות תתקיימנה בין התאריכים: 9/6 – 13/6 ובשבוע שלאחר מכן ב- 18/6.

אנו נשבץ את כל חברי גבע ב- 7 קבוצות הטרוגניות מבחינת גיל ומין, כשבכל קבוצה כ- 30 חברים וחברות.

הרשימות ייתלו על לוח המודעות ויפורסמו באתר גבע. חברים שירצו להחליף את מועד המפגש אליו שובצו, מוזמנים לפנות לענת נצר לשיבוץ לתאריך על פי בחירתם. כמו- כן, יחולקו הזמנות אישיות ל"קבוצות השיח" בתאי הדואר.

אנו מקווים שכל חברי גבע ישתתפו, יביעו את דעותיהם, ויתוו את פני העתיד.

בתום פרק זה, ירוכזו כל התובנות ל"אשכולות" תוכן ויוצגו לציבור, ובהמשך ייבחר צוות היגוי רחב לקידום אופרטיבי של התחומים הנבחרים.

חג שבועות שמח  צוות התאום

מופיע בעלון:
תגובות לדף