צוות מקרקעין

גבע, 12 מאי 2014

אל: ועד אחזקות (ההנהלה הכלכלית) - גבע

שלום רב!

הנדון: הקמת צוות מקרקעין.

מוצע בזאת להקים צוות אשר בתחום אחריותו יהיה הטיפול במקרקעין של קבוצת גבע.

הצוות יוגדר כצוות  מקצועי, מיעץ ומלווה של ההנהלה הכלכלית, ייבחר על ידה, ויביא לה את הצעותיו לאישור.

הערה – כל המקרקעין של גבע רשומים על שם קבוצת גבע (האגודה) בלבד !

א. הרכב הצוות.

הצוות ימנה 5 אנשים כדלקמן:

רכז הצוות – מוקי ידין, רכז משק – רענן פרנס, יו"ר רשות הבינוי – יעל זיו, יו"ר ההנהלה הכלכלית – יהודה בכר, ועוד חבר שימונה ע"י ההנהלה הכלכלית.

הצוות ייבחר לתקופה של 3 שנים.

אם חבר ו\או בעל תפקיד סיימו את כהונתם בצוות, כי אז תבחר ההנהלה הכלכלית חבר ו\או בעל תפקיד במקומם.

ב. כפיפות.

הצוות יהיה כפוף להנהלה הכלכלית של גבע.

ג. סמכויות ואחריות.

1. ניהול המקרקעין של גבע והקשר עם רשויות המדינה (רשות מקרקעי ישראל, הועדות לתכנון ובניה וכ"ו).

2. התווית תכנית המתאר של גבע, עידכונה ותיקונה.

3. השכרת מבנים באזור המשקי (כולל חנות בקרה ברחוב החשמונאים בתל-אביב).

4. התקשרות עם יועצים – שמאי מקרקעין, אדריכלים, מודדים, עורכי דין וכ"ו.

ד. נושאים המצריכים את אישור ההנהלה הכלכלית.

1. הכנת תכנית עבודה,  תקציב שנתי והגדרת יעדים.

2. חתימה על חוזים חדשים מול רשות מקרקעי ישראל.   

3. עיסקאות במקרקעין.

4. הגשת תביעות משפטיות.

ה. סמכות ואחריות רכז הצוות.

1. זימון הישיבות, הכנת החומר לישיבה, ניהולן, כתיבת הפרוטוקול וכ"ו.

2. שימור ותיעוד כל מסמכי המקרעין.

3. עבודה שוטפת מול רשויות המדינה, היועצים וגורמים חצוניים.

4. הכנת הסכמי השכרת מבנים ומעקב על הגביה.  

5. חתימה על מסמכי המקרקעין, יחד עם רכז המשק.

6. אחראי על איוש צוות המקרקעין והחלפת חברים שסיימו את כהונתם בו.

בתודה!

*********************************

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף