משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

לחברים שלום,

בישיבת וועד  ההנהלה של תאגיד האחזקות (ועדה כלכלית), דנו בנושאים הבאים:

קיימנו אספת בעלים לבקרה בנושאים הבאים :

1.     אישור הדוחות הפיננסים ,יפתח הציג את הדוחות הפיננסים לשנת 2013, הדוחות אושרו.

2.     אושר מינוי רואה החשבון.

3.     יוסי כץ יו"ר דיווח על נושאים מהותיים.

4.     מבנה חדש בנושא שכ"ע חברים ,

עיקרי ההצעה:

עבודת כל חבר העובד בבקרה ( לא כולל פנסיונרים ) תתומחר בעלות של עובד שכיר מקביל אם קיים או על פי העלות של עובד שכיר שהיה נשכר למלא את מקום החבר אם לא היה ממלא את המשרה. תמחור עבודה של החברים יחולק בדומה לשכירים להסכם גלובאלי  והסכם שעתי.

מטרות המהלך המוצע :

תמחור נכון של עלות העבודה במוצרים המיוצרים.

תמחור נכון של עלות העבודה בדו"חות רווח והפסד בקרה בכלל.

קביעת אמנת עבודה חדשה בין בקרה לבין הקיבוץ.

בטווח הארוך גידול, במוטיבציה של החברים עובדי בקרה.

המעבר לתמחור צל מגדיל את תשלומי שכ"ע לגבע בהשוואה למצב הקיים.

מובהר כי פרטי השכר נשארים חסויים.

ההצעה אושרה להפעלה מ 1/7/2014, נושא עבודת פנסיונרים ידון בהמשך.

ועדת קרקעות :

הקמת ועדת קרקעות – ועדה מקצועית מייעצת לוועד הנהלת אחזקות (ההנהלה הכלכלית).

מסמך ההקמה שאושר, בהמשך.

אנרגיה מתחדשת הצעה להשקעה – יצור חשמל סולארי ומכירתו לחברת החשמל :

חשמל PV  (פוטו וולטאי), במסגרת ההסדרה הארצית נשארו במכסה כמות המאפשרת ליצור חשמל במערכות קטנות. אנו בוחנים אפשרות להקים כ-10/12 מערכות, ההשקעה היא בעלת תשואה גבוהה ורמת סיכון נמוכה, חברת חשמל קונה את החשמל במחיר ידוע למשך 20 שנה, רוב ההשקעה ממומן ע"י המערכת הבנקאית ללא ערבויות של הבעלים.

את המיזם מלווה מקצועית ברית פיקוח ועו"ד המתמחה בתחום.

מתווה פרטני ואישור ההשקעה הסופי, נביא שוב להנהלה, לאחר קבלת היתרי בניה ספציפיים לגגות בגבע.

חג השבועות הוא חג הקציר, כמו שכתוב בספר שמות (כג 16): "וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה".

בענפי החקלאות :

לול:

אנו נמצאים בתהליך מתקדם לכניסה לאינטגרציה עם משחטה מובילה, האינטגרציה היא הפתרון הנכון והמתאים עבורנו לגידול הפטם, הענף נמצא תחת הסדר ארצי המפקח על כמות האפרוחים עבור כל מגדל.

מדגר מס'3, נראה טוב והאפרוחים מתפתחים יפה ובקצב הנדרש.

נעמי וייסמן ותנחום פרידלנד בלול של פעם

צאן:

כמויות החלב נמוכות מתקופה מקבילה אשתקד, בחודשיים הקרובים נדביק את הכמות.

מסתמנת ירידה בביקוש לגבינות ביצוא ולצריכה מקומית, חלב חריג יפדה מחיר נמוך בעקבות הירידה בביקוש. מחירי הבשר עלו לעומת שנה קודמת ומאזנים את התמונה. הצוות שומר על שיגרה חיובית.

גד"ש:

מלאו אסמינו בר..

אומרים שלפני שנת שמיטה יש שנה ברוכה.. אז זהו שלא..

שנת יובש קיצונית באזור שלנו חייבה אותנו להשקות בינואר ופברואר

כ – 1500 דונם חיטה. מרבית השטח שהושקה נקצר בימים האחרונים לגרעינים,

ולחברות הזרעים,היבולים יפים מאוד . יש תמורה למאמץ . מחירי החיטה הגבוהים בעולם בשילוב

מחירים מופקעים של הקש במתבני העמק מפצים חלקית על הבצורת בשטחי הפלחה ללא השקיה.

כ – 700 דונם של שחת נאספה באיכות טובה והביקוש רב מן ההיצע.

בשנה מיוחדת זו כמחצית משטחי החיטה נקצרו לתחמיץ ושחת בעיקר עבור אמבר.

עצירת הגשמים מחייבת מאמץ רב בהנבטת גידולי האביב והקיץ. השעועית הירוקה והצהובה נקטפה בעיקר לסנפרוסט. שיחי העגבניות בשיא ושתי החלקות נראות מבטיחות. החמניות מסתכלות בבוקר מזרחה לכיוון עין חרוד (איחוד) האבטיח לגרעינים מתפתח יפה.

עקב המצוקה של מזון לבעלי החיים זרענו שתי חלקות של תירס לתחמיץ ואחת של תירס מתוק לתעשייה ולא נחשוף את מיקומה. לאחר חג הביכורים יקטפו שתי חלקות הגזר בזרעין.

כמו כן אנו כבר עם הפנים ל 2015 ולאחר בדיקות קרקע אנו מדשנים ומזבלים לפי הצורך ומתחילים בעיבודים, בימים אלו רכשנו היגוי GPS והדיוק הרב יקנה לנו חיסכון ביישומים השונים של הדברה ודישון וכן זמן ודלק.

חג שמח : מצוות גידולי השדה של חקלאות גבע 2012 אגש"ח בע"מ.


מהנעשה במטעים :

לאחר חורף "מעניין" (בלשון המעטה) ואביב רגוע, הצוות לוקח אויר לקראת עונת השקדים הבאה עלינו לטובה .העצים נראים טוב ביחס לתלאות החורף ומקבלים תגבור של מים ודשן לקראת רגע האמת .

כרגע הפעילות מתמקדת באחזקת שוטפת של מערכות ההשקיה ריסוסים שונים למזיקים שונים והכנת השטחים לעונת הניעור .

בבית ממשיכים בעזרת המסגרייה  והמוסך בהכנת ציוד הניעור והאיסוף לעונה כמו גם תחזוקת שאר המיכון שלא נח .במקביל הצוות עוסק בשאר מטעי גבע .

בפרדס מתחזקים ומשקים את פרדס האור הקטן  ולצערנו נפרדים מפרדס המינאולה שלא מצליח להתרומם לעבר רווחים כלשהם .בתקופה הקרובה הפרדס ייכרת בעדינות על מנת לשמור על מבנה השטח ומערכת המים הקיימת ונחפש גידולים מתאימים בהמשך .

בזיתים לאחר עונה טובה בשנה שעברה המטעים נגזמו ,חלקם באופן דרסטי למדי על מנת לאפשר צימוח חדש ובשנה העוקבת ליבול גבוה. כרגע משקים ,מדשנים ומטפלים נגד מחלות ומזיקים (ואין הרבה כאלו ).

בתמרים .המטע עבר להיות מטע לנוי בלבד ללא פרי .מוכרים עצים בוגרים  וחוטרים ומנסים למזער עלויות גידול .

בשם צוות המטעים  צפריר

ברפת:

הקיץ התחיל רשמית (מתחיל ב - 1/5 ומסתיים ב - 31/10), ועל החלב החריג נקבל כמעט את מלוא המחיר.

העדר ממשיך לגדול לאיטו, בעקבות גל המלטות בתחילת השנה ובאביב, אנו נהנים בימים אלה מתנובות גבוהות, נקווה לחריגה יפה גם בקיץ זה, שמסתמן כקשה.

בכל הארץ המגמה דומה, ישנם עודפי חלב, גורם העלול להפחית את התשלום עבור חריגת החורף.

תנובה: מכירת "תנובה" הושלמה וקרן אייפקס מכרה את מניותיה לחברת ברייט פוד הסינית.

כמוסכם עם ראשי ברייט פוד, יתנהלו בחודשים הקרובים שיחות בין נציגי הרפתנים ל"תנובה" על הארכת ההסכם הקיים משנת 2007 (עת נמכרה "תנובה" לקרן אייפקס) ומסתיים ב - 2022.

 בשם הצוות חג שמח, צור.

דווידי והמלכה מרי

מכון שקדים :

בימים אלו אנחנו בעיצומם של הכנות אחרונות לקראת העונה  העומדת בפתח...

בניה ,שיפורים, חיזוקים והסקת מסקנות מהעונות הקודמות .

הצוות  המסור המונה כ-4 עובדים עובר על המערכות שחלקם נראות פשוטות אבל ללא תחזוקה נכונה  עלולות לגרום נזק במהלך העבודה.

במסגרת תוכנית ההשקעות הותקן משקל גשר חדש בכניסה למכון . מערכת המחשב עברה שדרוג ומתיחת פנים לטובת ייעול ותפקוד טוב יותר.

חג שמח גיל גוריון

 

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין

בתינו הומים, הומים מתינוקות 

ובהמתנו פורה – 

מה עוד תבקשי מאתנו מכורה

ואין, ואין עדיין

מה עוד תבקשי מאתנו מכורה

ואין, ואין עדיין?

חג שמח, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף