משולחן המזכירות - צלילה
משולחן המזכירות
1. אסיפת קב' גבע נערכה ביום ג' 27.5.15

סדר היום:
  1. מש"א - הצגת מועמדות לניהול ענף הבניין בגבע, בהיקף משרה של ארבעה ימים בשבוע. המועמד הוא רז ליבני. האסיפה העבירה את הנושא למשאל שיתקיים ביום שישי 6.6.14.
  2. הצגת תקנון חריגות בתקציב אישי (התקנון פורסם בדף שבועי 23.5.14). האסיפה העבירה את הנושא למשאל שיתקיים ביום שישי 6.6.14

************


מישיבות המזכירות:

א: המזכירות דנה במערך הלומדים בשנת תשע"ה, כפי שהציגו ענת לוין וועדת השכלה, אלו הממשיכים בלימודים ואלו שיתחילו השנה.

הנושא יוצג באסיפה הבאה.

ב: המזכירות דנה בפנייה לאשר למשפחה (שני בני זוג), המחזיקה כרטיס אשראי אחד בלבד, מסגרת אשראי של 20000 ש"ח (במקום 10000 ש"ח) לכרטיס.

הפנייה אושרה.

לידיעה - כאשר חבר/משפחה נדרשים להוצאה החורגת מהיקף האשראי בכרטיס, ותקציבם ביתרת זכות, ניתן לפנות לגזבר בבקשה להרחיב זמנית את מסגרת האשראי בכרטיס.

שבת שלום וחג שמח,

צלילה לקס

מופיע בעלון:
תגובות לדף