משולחן מנהל קהילה - איציק מור | צוות המטבח | מוניקה

משולחן מנהל הקהילה


מהנהלת המזון

 

1.מנות ממוחזרות- לאחר בדיקת הנושא מובהר ,כי אוכל שאינו ראוי למאכל אינו מוגש. במקרה של מזון ממוחזר יסומנו המנות  ומחירם, לפי שיקול דעת צוות המזון.

2.חברים שאוכלים בבית בימי ששי וערבי חג ,מתבקשים לבוא לקחת אוכל בצהרים על מנת להקל על צוות התורנים וציבור האוכלים בחדר האוכל.

3.חברים האוכלים בחדר אוכל ביום ששי בערב ונתקלים בטעויות חיוב מתבקשים להגיע עם החיוב ביום ראשון לכרמלה או יואב, ויקבלו מענה ל /  זיכוי.

החברים מתבקשים לגלות סובלנות עם צוות התורנים.

4."בוהריים"- צוות חדר האוכל יכין תוכנית פעולה ולאחר הכנתה יובא לדיון מחודש.

5. אנו חוזרים ומזכירים שאין כניסה למטבח (גם בשבת) ואין לקחת דברים ללא קניה ואישור מהתורנים.

6. השנה, טקס הבאת הביכורים יתקיים במוצאי החג (יום-רביעי).

בערב שבועות, 3.6 תתקיים ארוחת-ערב בהגשה עצמית -> קופות.

כדי שהמטבח יוכל להתארגן בהתאם על כמות המנות, אנו מבקשים להרשם על לוח המודעות בדף שיתלה מיום ראשון עד יום-שישי.

תודה – צוות המטבח

הנהלת-המזון ואיציק מור

********************************

תזכורת   מחודש 4/14 לא  יחולקו יותר דפי רכב.

לצפייה בדוח יש להיכנס לסידור רכב לניהול הזמנות- נסיעות .

בסוף הדף יש סיכום בדוח. מי שצריך זיכוי יש לעשות זאת בנסיעות במחשב באותו החודש.

תודה  מוניקה

מופיע בעלון:
תגובות לדף