משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


תוצאות המשאלים שנערכו ביום שישי 9.5.14

א.                מורן רז-שבילי נבחרה לריכוז מערכת הגיל-הרך (תקופת כהונה שנייה).

ב.                 אושר תקנון מעודכן של ו. פרט.

ג.                  כנציג ציבור למזכירות נבחר איתי לב.

ד.                 כנציגי ציבור לאסיפת התאגידים נבחרו: עומרי לב ועדי רצין.

********************

חובות חברים

המערכת עוסקת רבות בנושא ההיקף הגדול של חובות חברים לקב' גבע 2,300,000 ₪ כיום.

קיים טיפול אישי מול כל בעל חוב, ע"י הצוות לטיפול בחובות חברים, ונעשה טיפול מערכתי הבא לשפר ולחזק את האמצעים למניעת יצירת חוב.

לאחרונה נתקלנו בתופעה של משיכת מזומנים יומית בהיקף של 4,000 ₪ ליום, ברצף של ימים, מה שיצר בטווח זמן קצר, חוב גדול ביותר. הנושא בטיפול אינטנסיבי וחצי מהחוב הוחזר.

תופעות דומות, אם כי לא בהיקף זה, היו גם היו.

להלן החלטות מזכירות הנוגעות לכרטיסי האשראי הניתנים ע"י גבע לחברים ומועמדים.

1.      משיכה יומית של מזומנים, בכרטיס אשראי – 1000 ₪. (במקום 4,000 ₪ עד כה.)

2.      מסגרת אשראי בכרטיס, לחברים ומועמדים (מעל גיל 30) -  10,000 ₪ (במקום 20,000 ₪)

3.      מסגרת אשראי בכרטיס לצעירים עד גיל 30 – 3,000 ₪ (במקום 20,000 ₪)

יש לזכור שלמשפחה יש שני כרטיסי אשראי בד"כ, כך שהסכום הן לגבי המשיכה היומית והן לגבי האשראי, כפול.

בקרוב יוגש לדיון עדכון בתקנון חריגות מתקציב אישי.

שבת שלום - צלילה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף