דף 2113 שערל"ג בעומר

"ללמד בני יהודה קשת" - שמואל ב פרק א' פסוק י"ח

מופיע בעלון:
תגובות לדף