את חפירה או עת הענות לעתירה - רחלי וייס

את חפירה או עת הענות לעתירה..

1.              מטרת העתירה החוזרת שלי, היא לבצע דיון בנושא התמחור ולקבוע כציבור בקלפי את עקרונות התמחור. (אין בשום מקום קריאה להשתלח ב"בכירים".).

2.              מדוע זה לגיטימי ל"מרוח" את הזמן בדיונים שנמשכים כחודש על נושאים כמו חינוך,  שרותי קהילה, תקציב ועוד ועוד ורק על הנושא שבצדק יאיר כינה אותו ה"עצב הרגיש" של ההפרטה, התמחור, אין זמן לדון ? וכן סביר להניח שגם נושאי הדיור והשיוך יעלו עוד גלים ובצדק.

3.    טענתי אינה נגד המומחים. (מחיתי על העובדה שכשאחרים הובילו את התהליך היה מותר למחות נגד דברי המומחים שכבר העבירו שנוי בכמה קיבוצים ועכשיו זה לא לגיטימי).  המומחים מקבלים הנחיות ממובילי התהליך. ואכן האמירה שלך צפריר    " הוגדר למתמחר...השכר בתמחור הנוכחי לא יפחת מהשכר בתמחור הקודם.." אומרת הכל על אופן התמחור. מי הגדיר ? למי הסמכות להגדיר למתמחר את דרך העבודה ? לצוות הטכני ? (צוות מצומצם) שתפקידו הוגדר כמכין נושאים לדיון ציבורי – או לציבור?

4.              בנושא השקיפות לא ברור לי על איזה תינוק אנחנו בדיוק שומרים שלא ישפך עם המים ? למה מותר לפרסם בציבור את תנאי השכר של מנהלי חברות ציבוריות, מנהלי בנקים ועוד ואצלנו זה חסוי ? הרי ברור שבשל אי הידיעה יכולים להגרם עיוותים שאנחנו כציבור לא יכולים לתקן אותם.

5.              הכי קל ונמוך זה לבטל דברים שנכתבים בעיתונות ,שלא תואמים את דעתנו ולכנותם דברי שקר. הסקר שצוטט על ידי והובא כמעט במלואו בדפי גבע בתאריכים 16.2- 9.3  אינו סקר דעת קהל.. הכתבה מתחילה במילים ..." מידי שנתיים מקיימת היחידה לפיתוח הון אנושי" בתנועה הקיבוצית סקר שכר לבעלי התפקידים השונים בקיבוץ. הסקר כולל את כל המשרות הקיימות היום בקיבוצים... 61 קיבוצים העבירו השנה את נתוני השכר שלהם, כך שמדובר במדגם מייצג ואיכותי.. הסקר אומרת שלומית צימרינג , מנהלת היחידה התנועתית לפיתוח ההון האנושי זה שבע שנים, מהווה כלי עבודה, ובתור שכזה הוא אמור לסייע להנהלות הקיבוצים בניהול מדיניות השכר שלהן..."

אם כך כדאי אכן לכולנו לקרוא את הכתבה או את התקציר שלה שפורסם בדף גבע ב9.3   וכדאי לנו עם כל הצניעות המתבקשת ללמוד ממנה..

הנה כמה נושאים המחייבים דיון ציבורי בנושא התמחור לדעתי:

הכנסת מרכיב הוותק , כן או לא.פרסום טבלת תפקידים והשכר שלהם בציבור כן או לא הצמדת שכר המנהלים לגובה ההכנסה השנתית של המגזר שבאחריותם כן או לא  בהיקף הפעילות המשקית הקיימת, ביטול תפקידי "הסגנים" במגזרים החקלאים כן או לא  תגמול מגזרים שאנו חפצים ביקרם כמו חינוך למשל או עובדי תעשייה כן או לא ועוד

רחלי וייס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף