צביקה גוריון ז"ל | מש"א - אלון קרל

קבוצת גבע

מודיעה בצער על

פטירתו של

צביקה גוריון ז"ל

בן גבע

ומשתתפת באבלה של המשפחה

*************

 

ֹמהנעשה במשאבי-אנוש

הפעם אעדכן לגבי יישום תקנון העבודה, מילוי ואי מילוי תקן עבודה וחובת עבודה.

בהמשך לאישורו של תקנון העבודה החדש ב – 2013, הוחל בהפעלתו השוטפת. אחד מהנושאים בו, הוא חובת העבודה. הביטוי של חובה זאת בא לידי ביטוי כאשר נוצר יתרת חופשה שלילית. מצב של יתרת חופשה שלילית נוצר כאשר נעשה שימוש בכל ימי החופשה העומדים לזכות החבר\ה (16 – 18 או 20 לפי גיל החבר) ונוסף על אלו נעשה שימוש בימי חופשה נוספים, או\וגם כאשר אין ממלאים תקן עבודה מלא ובכל חודש נוצר חוסר בשעות עבודה המתורגם אוטומטית לשעות חופשה.

היו קשיים ביישום התקנון בנושא זה:

 שינוי בתפישת העבודה,

שכחה ב דיווח

 הטמעת התוכנה ע"י המערכת ובניית תקנים מותאמים למצבים שונים

איסוף הנתונים  ועוד.

התהליך מורכב ודרש את הזמן הראוי ליישום.

כיום אנו נמצאים בשלב פגישות עם כל אותם חברים שמצב יתרות החופשה שלהם נמצא ביתרה שלילית, לבירור המצב.  יידוע המצב לכל חבר בנוגע למצב לאחר בחינתו.  בסוף התהליך והפגישות,  העברה לחיוב לתק"א.

אנו פועלים לרישום עבודה מסודר במהלך חודש העבודה ואם נדרש, תיקונים בסוף החודש.

המדריך לקריאת הדוח החודשי : ( מצ"ב תמונה של ד"וח, לדוגמה)

1) "דוח חודשי לעובד" הוא הדוח המסכם לאותו חודש, לאחר תיקונים.

מימין למעלה רשום מחלקה, זהו שם מקום העבודה / הענף.

2) בחלק התחתון של הדו"ח, מימין למטה יש טבלה קטנה, המספרים בה הם ביחידות של שעות.

להלן ביאור הטבלה:

"תקן שעות עבודה" –השעות שעל החבר לעבוד באותו חודש.

מספר השעות משתנה בהתאם לימי העבודה  לחודש, ועל פי מגבלות מאושרות כגון: לימודים, בריאות, גיל וכדומה.

"חוסר/עודף" – ההפרש בין מה שהיה על החבר לעבוד לבין מה שעבד בפועל.

עבד יותר מהתקן המספר יופיע בפלוס, עבד פחות מהתקן המספר יופיע במינוס.

"נטו" – מספר שעות העבודה בפועל, שנרשמו. (לא רשמת, שילמת)

3) בחלק התחתון טבלה אמצעית,  המספרים הם ביחידות של ימים.

"יתרת חופש" – מספר ימי חופשה שעומדים לזכות החבר בסוף החודש.

"זיכוי חופש" – מספר ימי החופשה שנוצלו לאותו חודש. שעות עבודה חסרות מתורגמות, גם הן,  לימים וחלקי ימים של חופש.

הערה - ימים שיש בהם פתיחה או סגירה, בלבד, נחשבים לימים בהם לא הייתה עבודה, עד לסגירתם (רישום של כניסה ויציאה באותו יום)

סייעו בהכנת הכתבה והמדריך לקורא ענת לביא ואיריס מינדל רז


יום זיכרון מכובד

ויום עצמאות שמח

אלון קרל, משאבי-אנוש

תגובות לדף