השנה במטעים - אבשי

השנה במטעים


בבואנו לסכם את השנה במטעים צריך לזכור שחלק מיבול השקדים טרם פוצח ונשקל והזיתים והפרדס עדיין לא נקטפו ולכן היבולים יהיו בבחינת הערכה בלבד.אבל פטור בלא כלום אי-אפשר, אז בואו נצא לדרך.

התנאים האקלימיים בזמן הפריחה היו טובים השנה והפריחה שופעת לכן היה צפוי שהיבול יהיה טוב. להבטיח את היבול פיזרנו בשטח מעל 700 כוורות דבורי דבש וכמות גדולה של כוורות של דבורת-הבמבוס שעובדת בתנאי מזג אויר קשים. לאחר הפריחה באה החנטה ונוכחנו שהיבול הצפוי הוא רב ועכשיו צריך לשמור עליו ועל העלים. נכנסנו להשקיה ודישון אינטנסיביים והמון ריסוסים, כולל ריסוסים להדברת עשביה והגענו לעונת הניעור שזוהי העונה הלחוצה ביותר בענף השקדים. הזן שמהווה שני שליש ערך מכלל הזנים חשוב להגיע לניעור שלו בדיוק בזמן שאז רוב השקדים נופלים בניעור. חלק מהשקדים ירוקים ולא נופלים ואחרי השקדים  חלקם נדבקים לעץ ולא יורדים.

כדי לעמוד באתגר הזה ניערנו בשני מערכי ניעור שלנו ובשיא העונה בשני מערכים נוספים ובהמשך המערכים החוצנים שוחררו והניעור נגמר במערכים שלנו בלבד. את הפרי המנוער הבאנו לקבלן אלון כהן שיבש אותו בשטחי הגד"ש באזור גבע.

במקביל הכנסנו לשטח קבלן לקט שאסף את הפרי שנותר על העצים או שנשר על האדמה והביאו אלינו. כאמור הפרי חלקו טרם פוצח אבל אנחנו מעריכים שהיבול יהיה דומה ליבול שהיה בשנתיים האחרונות אולי קצת יותר. הנזק מעש החרוב יהיה נמוך מהשנים הקודמות מה שמגדיל את היבול הסופי. כרגע ממשיכים להשקות כדי להבטיח יבול יפה גם בשנה הבאה ומרססים נגד מחלות ומזיקים לפי הצורך. סה"כ נגמור את השנה עם 10 ריסוסים ומעלה. העצים נראים במצב טוב ויש סיבה לאופטימיות זהירה.

במטעי הזיתים שהם כידוע נוטים לסירוגיות השנה היא שנת חוסר והיבול לא יהיה רב. המטע הצעיר במדרון של אבלק יתן פרי פעם ראשונה ושם היבול יחסית לגיל העצים נראה טוב.

בפרדסה יבול בינוני והקטיף יתבצע מתישהו בדצמבר.

לסיכום נאחל לבית גבע ולכל עם ישראל שנה טובה, מתוקה ופוריה.  

בשם עובדי המטעים          אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף