ברפת - צור פלג

רפת

סלפי אחרון – תוגת הפרידה מנתן.

נתן בן יוסף, יונקיסט מצטיין, עוזב אותנו לדרך חדשה לאחר 11 שנים.

הצוות (בתמונה) מחשב מסלול מחדש בדרכו להטביע את יגונו בחומוסייה הסמוכה.


ערב השנה העברית החדשה – ורק עכשיו קיבלנו את תוספת המכסה שהובטחה לנו בתחילת השנה האזרחית.

התחושה היא שכל מה שמגיע לנו בדין מתקבל בדרך הקשה, כולל התוספת למחיר המטרה שהגיעה באיחור.

מכסת החלב של גבע השנה הינה 4.67 מיליון, והייצור בפועל  - 5.25 מיליון ליטרים (רובם בקיץ), כולל המחלבה המקומית מלכ"ר.

בסה"כ מסתמנת שנה דומה לקודמתה, שהייתה שנה טובה כלכלית ומקצועית.

כבר עתה מסתמן עודף ייצור ארצי על פני הביקוש, וברור כי שנת 2019 תהיה שנה מכווצת בהרבה, בתקווה שהמכסה תיוותר על כנה ולא תרד.

אי הודאות הקיימת אכן מערערת את כל מי שרואה את עתידו בענף, אך גם מביאה אתגרים מקצועיים שיחייבו אותנו להמשיך ולהשתפר, ולגדול במקביל, על מנת להוכיח שהשנים האחרונות לא היו אוטופיה, והרמה המקצועית והכלכלית של הרפת תשמר ואף תצמח.

לאחרונה הצטרפה אלינו מרלן ארגונס, והפיחה רוח חיים בקרב הצוות המנומנם, בדומה ל"אפקט אביבית בר זוהר" בעונה זו של "האח הגדול".

בסה"כ הקיץ הנח יחסית יוצר יציבות, אופטימיות, עמידה בתכנון, ושאיפה מתמדת לבינוניות.

נאחל לכולנו שנה טובה, כמובן - הרבה בריאות. יותר מזה אנחנו לא צריכים.

בשם צוות הרפת, צור.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף