משולחן המזכיר - יאיר קארו

שנה חדשה וטובה

שנה חדשה עומדת בפתח שנת תשע"ט והיא שנה שבה נבקש לשעוט קדימה בכמה תחומים.

להגיע להישגים טובים יותר כלכלית,  להתקדם בבניה ובשיפוצים,  לשפר את התשתיות, להגביר את הביטחון האישי ולוודא שהביטחון הסוציאלי בטוח ויציב, להתקדם עם מינימום מתחים (צפויים ) לקראת חלופת האגודה והתקרבות ולהכרעה האם פנינו לשינוי או לא.

לשמור על רמת חיים ואיכות חיים וחברה הוגנת ומעט יותר מפרגנת תוך התגייסות גוברת לנשיאה באלונקה הכבדה חברתית וכלכלית, ושנדע למצוא את הדרך לפרוץ את חסמים שיאפשרו קליטת משפחות צעירות, בנינו בנותינו המבקשים לשוב הביתה לגבע לבנות ולהבנות בה.  

נאחל לכולנו שנה של בריאות אושר צמיחה ושנדע לעמוד יחד בפני העתיד.  שנה טובה.

הקדשתי טור נפרד לעניין משכורות הבכירים ולכן כאן רק עדכונים.    

נבחרו בקלפי - ברכות לאייל לב  שנבחר למרכז משק  ובני בכרך שנבחר ליו"ר דירקטוריון בקרה.

נאחל לכם ולנו הצלחה בתפקידים המשמעותיים שלקחתם על עצמכם לשגשוג המשק והמפעל.

החלפת דן פלג כנציג האגודה השיתופית גבע במועצה: לאור ביקוש גואה ומתנדב אחד אשרה המזכירות את זוהר ברג כנציג גבע במליאת המועצה במקום דן פלג.

הקמת מנהלת המזון: לאור ביקוש גואה ומתנדב אחד אישרה המזכירות את נעם רותם כנציג ציבור ולכן יובא לאישור אסיפה בהמשך.

גן משחקים חדש במימון המועצה: בהמשך לבדיקות שהחלו בסוף שנת 2017 פנתה המועצה לאשר הקמת גן משחקים חדש באזור הדרומי ל"פרויקט הילה" במימון המועצה. המזכירות אשרה להתקדם ובקשה להתייחס גם לשיפור המדרכה והתאורה באזור.   

מועצת השינוי:  קיימה כבר שתי ישיבות מרתקות בנושא תקציב קיום הוגן, תוך התייצבות מספר המשתתפים על 18-20 איש. החגים יקררו מעט את הקצב ויאפשרו למספר פורשים לסגור פערים.

מטעמי חיסכון לא ניקנו "קבבוני גלידה"  ובמקומם הגיעה עוגת דבש שזכתה להצלחה חלקית .  

מכרזים – לאחר החגים מכרז מקום אחד למזכירות. אפשר להרהר בכך בחודש החגים.

תמחור פנסיונרים  ועוד-  אנו לפני פגישה עם הנהלת בקרה על פתיחת אפשרויות להעסקת פנסיונרים בבקרה.  מכיוון שרוב האפשרויות בגבע של העסקת פנסיונרים בגמול יהיו בקרה או ענפי השירותים והקהילה  הרי שלפתיחת אפשרויות בבקרה חשיבות רבה.  כשיהיה מה להודיע  - נודיע.   מכיוון שמספר המערערים לאחר גמר תהליך התמחור זעום -  אין טעם כרגע להתחיל תהליך מתיש של הקמת צוות ערעור. לכך נוספת העובדה שחלק מהחברים משנה עבודתו – חלקם לעבודת חוץ וחלקם בתוך גבע וממילא ימתין בהמשך סבב תמחור צנוע נוסף.  לכן  סבלנותכם.

ולבסוף  נאחל שוב שנה טובה שמחה ובריאות לכל בית גבע.           

העצב הרגיש – ושכר הבכירים.


העצב הרגיש של תהליך השנוי – הוא התמחור.

רגיש לא רק בגלל עמדות שונות שיש לחברים, שלאחדים מהם עמדה החלטית איך יש לתמחר, ובאיזה תהליך ציבורי יש לעשות זאת ( מישהו אחר יעשה זאת כמובן ), עמדה הנובעת אולי מניסיון רב שנים בתחום התמחור והיא שונה מעמדת המתמחר מויש אבן-ניר  שניסיונו בקיבוצים רבים מוכר וידוע. 

זהו עצב רגיש, כי הוא מאפשר לאדם חיצוני להעמיד בפני כל אחד ואחת מראה-  לעיתים תואמת לצפיות ולעיתים מעוררת כעס והתנגדות.  כשהמראה אינה מחזירה בבואה נאה, לעיתים חפצים לשבור אותה.  המראה אולי נשברת אבל לא המציאות.

בקיבוץ שיתופי יש נתק מובנה בין תרומה לתמורה, בתיאוריה - כל אחד כפי יכולתו, כל אחד לפי צרכיו. האידיאל הזה היה אולי בראשיתו, מתאים לאוכלוסייה קטנה יחסית ומלוכדת, אבל כחלוף כמעט מאה שנים התמסמס, לעיתים מעט, לעיתים הרבה. 

התמחור מציב מולנו מראה ותמרור.  זה לא תמיד נעים, זה לא תמיד נוח, אבל זה אינו הופך את התמחור לשגוי ומקפח רק כי ישנם חברים, שאינם מסכימים עם אופן הביצוע שלו ותוצאותיו.

אנו מביאים איש מקצוע מוכר לתמחר – ומבקשים לומר לו איך לתמחר?

ואם נביא מודד קרקעות למדוד שטחי בניה האם נאמר לו איך למדוד?  

ואם נביא שמאי מבנים וקרקעות נאמר לו איך מבצעים שמאות מבנים וקרקע? 

זהו עצב רגיש כי  התמחור אינו פועל עוד לפי הנתק שבין תמורה לתרומה, אלא "מזיז את הגבינה", מזיז אותה משמעותית, "חותך את השכר הדיפרנציאלי השלילי" (זוכרים את האמירה הנוקבת של יובל גלילי – לא משנה מה אתה עשה, הרבה או כלום, תקבל אותו התקציב כמו כולם) ומנסה לכמת עבודה בכסף.  הייתה ביקורת, יש ביקורת ותהיה ביקורת,  אבל מוטב שתהיה מנומקת, מתונה ועניינית, נמנעת מקונספירציות ופגיעות אישיות ושאלות בעלות אופי מרמז , ולוקחת בחשבון, שבפני בעלי התפקידים ישנם גם אילוצים של מציאות  מורכבת, והם אינם בין רוכשי הכרטיסים לשבת ביציע החמים והמוגן, הם  מתמודדים בזירה האמיתית עצמה.  

להלן  נתוני השכר/תמחור ברוטו של חמשת בעלי התפקידים הציבוריים הבכירים בקהילה .   אלו הנתונים המקבילים לנתוני התמחור שגם הם נמסרים עלפי שכר ברוטו.

עליהם יש להוסיף (וכך גם בנתוני התמחור שנמסרו לכל חבר )  עלות מעסיק בגובה ממוצע 25%  .  תודה לבעלי התפקידים שהסכימו ללא היסוס לפרסום המידע.

תמחור מזכיר  -  13,800 ₪  50% משרה

תמחור מרכז משק – 27,000 ₪  100% משרה.  

שכר ברוטו מנהל קהילה –  16070 ₪  100% משרה.

שכר ברוטו גזבר -  15284 ₪  50% משרה.

שכר ברוטו מנהל/ת משאבי אנוש -   10,850 ₪  80% משרה.

 

לגבי משכורות בקרה – להלן המידע שנתבקשתי למסור :

פרסום נתוני שכר מנהלים בבקרה עלול להשפיע בדרכים שאיננו יודעים לחזות אותן, על מערכות היחסים בין החברה לבין מאות העובדים.

לפי כך נמסרים בזאת הנתונים הבאים:

עלות תפקיד מנכ"ל בקרה בתמחור החדש הנה כ 10% מעל הסמנכ"לים בעלות השכר הגבוהה ביותר, ונמוכה ב 35% מעלות המנכ"ל השכיר כפי שהייתה עד 2013 . 10 המשרות בעלות ההעסקה הגבוהה בבקרה מתחת למנכ"ל, הנם שכירים בהסכמי העסקה אישיים ואין מקום לחשוף את שכרם.

5 תפקידי הניהול הבכירים המאוישים בידי חברים (למעט מנכ"ל) תומחרו כולם בעלות הנמוכה ב 5%-10% מתחת לשכירים מקבילים להם בבקרה, או שכירים שאת תפקידם, קבלו על עצמם החברים כנ"ל.

לגבי תמחור מנהלים בבקרה : אם מי מהפונים בשם השקיפות, לא מאמין לנתונים אלו, הוא מוזמן לשלוח כל עורך דין מטעמו שיבחן את הנתונים ויאשרם בכפוף לשמירת סודיות.  עד כאן בקרה.

במסגרת האיחולים לשנה חדשה וטובה – אני מאחל לעצמי הפוגה לפחות עד לאחר החגים.

בברכה  - יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף