זו דעתי - רוחל'ה רז

זו דעתי!

אני מאוד מזדהה עם דרך החיים הקרויה "קיבוץ" שמיסודו הוא, כל אחד נותן את מיטב יכולתו למען החברה והציבור שבה הוא חי.

עקרונה הוא שיתוף, בעשייה, נתינה לחברה. כל אחד תורם כפי יכולתו, וגם מקבל את כל צרכיו ככל שבאפשרותה של החברה השיתופית.

אני חושבת שכל מי שבא לחיות בצורת חיים זו,  מאמין, אוהב אותה ומעריך את עקרונותיה, שהיא שוויון ערכים . שותפות בעבודה ותרומה של הפרט להגביר את יכולתה ואת ערכה החינוכית של דרך זו, שביסודה הפרט תורם לכלל, והכלל תורם לפרט. וכולם יוצאים נשכרים: ילד, צעיר ומבוגר.

אנא- נפקח  כולנו את עינינו ונראה את  כל הטוב שיש בנו: בטחון, עבודה, יצירה, בטחון ושמחה לילדים, עזרה ותמיכה במבוגר.. נכון שיש עוד מקומות טובים לחיות בהם, אבל דרכו של הקבוץ עולה באיכות ובאפשרות לתרום לזולת ע"י כך שכולם שותפים בתרומה הנתרמת ע"י כל הפרטים בה, שזו תרומה רבה ביכולת ובגווניה.

ולמועצת השינוי אומר:  אנא אל תחפשו מה לשנות. אנא ראו את היש, ועודדו כל עשייה של הפרט והחברה הנותנת את מיטב חלקה. האם הפרוטות שנקבל, זה מה שיביא לנו את האושר הגדול? לדעתי, כל השינויים הרבים יורידו מערכם ומאיכות חייהם של אלו החיים בצורת חיים זו. אנא אל תדחו את השיתוף ואת הקיבוץ, שמא הקיבוץ יעזוב אתכם, ולא יקרא ולא יקרא עוד קיבוץ, ולא יהיה עוד נדיר וטוב באיכות ובערכיו. באפשרות להיטיב עם כל אלו שבחרו לחיות בו.אנא , הירגעו ואל תהרסו את מה שנבנה לטוב ולהתחשבות בזולת, בפרט, במבוגר ובילד.

אנא האמינו במה שיש. באפשרותנו לשמור על הקיים ועוד להרחיבו ולשפרו

אמן! סלע!

רוחל'ה רז
מופיע בעלון:
תגובות לדף