תזכורת בנושא תורנויות - מש"א

תזכורת בנושא תורנויות – לקראת חגי תשרי

שלום חברים,

חגי תשרי העומדים בפתח, מזמנים ימי תורנות בתדירות גבוהה מאשר ברוב חודשי השנה.

מאמץ של התורנים להגיע לתורנות ששובצה להם, תקל עליהם ועל חבריהם.

ככלל, ולמרות תחושה של מאיסה בתורנויות, רוב החברים מתחשבים בחבריהם ומגיעים לתורנויות.

החברים משובצים לתורנויות שישי, שבת וחג, ובממוצע כל חבר עושה תורנות אחת בחודש (או שישי או שבת, או חג).     

חבר שאינו יכול להגיע לתורנות אליה שובץ, באחריותו לדאוג לו למחליף.

חברים יכולים להשתבץ לתורנויות, על בסיס צורך, ובענפים הבאים:

·        לול - שונות

·        רפת – האכלה וחליבה

·        דיר - האכלה וחליבה

·        מטבח – חימום, שטיפת כלים

·        חדר אוכל (אולם הסעדה) – הגשה, קופה

·        כביסת חיילים – כביסה, קיפול כביסת חיילים

·        פאב – ברמן/ית  בימי שישי ובערבי פעילות

·        בריכה – מצילים (בעלי הסמכה תקפה, ובעונת הרחצה)

·        הגברה – שונות

·        תורנויות חג (גדול) - חג גבע, ראש השנה, פסח, יום העצמאות, בר מצוה

החלטות גבע בעניין תורנויות הן:

·        מועמדות וחברות – תורנות עד גיל 60 (מגיל 55 מסיימות תורנות מטבח ערב)

·        מועמדים וחברים – תורנות עד גיל 60

·        מועמדות וחברות לאחר לידה – שנה ללא תורנויות

·        מועמדות וחברות לאחר לידת תאומים – שלוש שנים  ללא תורנות

·        מועמדות/ים וחברות/ים, המצוידים באישורי בריאות תקפים וברורים מטעם המרפאה – פטורים

·        מועמדות/ים וחברות/ים באישור מיוחד של מוסדות גבע – פטורים

חבר המבצע תורנות שישי או שבת במקום מסוים, ומעוניין להשתבץ בתורנות במקום אחר, מוזמן לפנות למש"א ויוכל לעבור על בסיס צורך, מקום פנוי וכישורים וניסיון נדרשים.

מועמדות/ים וחברות/ים אשר להם סיבות בריאותיות או אחרות, וקיבלו אישורים תקפים מטעם המרפאה או מטעם מוסדות גבע, ישובצו חזרה לתורנויות בתום תקופת האישור או ב 20 בדצמבר מידי שנה, המוקדם מבינהם. באחריות החבר לדאוג לחידוש האישורים אם עוד קיים הצורך, וככל ולא מחודשים האישורים, חוזרים חברים אלו למעגל התורנויות.

חברים שיבחרו להימנע מביצוע תורנויות ללא הסדרה, עניינם יידון במזכירות.

 

בברכה,

דורון חורב – מנהל קהילה

חדוה שקד – מנהלת מש"א

ענת לביא – ריכוז תורנויות

מופיע בעלון:
תגובות לדף