צנעת פרט האומנם - מיכה קארו

"צנעת הפרט" האמנם?   (נקרא לאט נבין מהר...)

 * למען הגילוי הנאות אין אני מנפגעי התמחור באופן ישיר, אבל אהיה אחד ממרבית הציבור שיפגע מהסביבה החברתית שתקום בתוכנו אם לא נטה אוזן לקולות ולרחשי הכעס "מלמטה"!!!
* אין אני פוסל מעורבות חיצונית מלווה בשלבי התמחור, אך לא יתכן ובלתי מתקבל על הדעת שהנושא יופקע מדיונים ציבוריים, כגון אסיפות ועוד, כך שתישלל  מהציבור הזכות הבסיסית של הגשת / ודיון בהצעות שונות וקביעת אופי התמחור ומגבלותיו.

     ברשימתו של מויש בנושא התמחור נפלו מספר פגמים משמעותיים ביותר ואף המידע, חסר.
   כך שהתמונה המוצגת רחוקה מלהיות מלאה.  אתייחס  כאן רק לאחד המרכזיים שבהם והוא,  אי פרסום  משכורות בתירוץ של "צנעת הפרט":
א. מויש כותב-  שחובתו לשמור על "צנעת הפרט" בנושא המשכורות כפי שנהוג "בקיבוצים אחרים".
    *נכתב לא אחת, שהעתקת הליך/רעיון /מוצר ללא בחינה, רק משכפלת את שגיאות ותקלות המקור!
      כלומר לשיטתו, אם קיבוצים רבים או הנהלותיהם "מטילים מימיהם מהמקפצה" רחמנא לצלן, הבה ניקח דוגמא מהם גם אנו...
    * שיטת התמחור תוצאותיה, חוסר עקביות ודילוג בין הסעיפים ששוקללו.   כך לדוגמא קיימת  לעיתים סתירה מוחלטת בין מקצועיות העובד, וותק מקצועי ותרומתו לבין רווחיות ויכולת
 הענף/מפעל ובין משכורתו הגבוהה ולחילופין הנמוכה (כאשר "יכולת הענף" משתנה כזיקית..).

    *מחירי השוק לחלוטין אינם אחידים כפי שמנסים לצייר: בעלי מקצוע הזהים ברוב  המדדים, שכרם שונה במפעלים שונים, רבות כתלות  באופיו ואיכותו המקצועית של המנכ"ל /מנהל וראייתו את חשיבות תמרוץ העובד.  (אני מתקשה להאמין שידי מויש לא נכבלו לעיתים. כך רק עתה, חבר גבע עובד בקרה, הציע עצמו במקום אחר וקיבל שכר כפול מהמוצע לו בבקרה).
 1. מידי שנה מתפרסם בתקשורת בצורה רשמית נתוני שכר של בעלי תפקיד בעשרות מגזרים.
 2. עניין אי פרסום משכורות בקיבוץ  תחת הטענה של "צנעת הפרט", הגיע באחד הקיבוצים לבית המשפט וכך קבעה בצורה חדה ובהירה שופטת בית המשפט  המחוזי בנצרת  ד"ר נאוה אפל-דנון :
 
 "אין זה סוד, ולא צריך להיות סוד, אלא אם כן מבקשים להסתיר משהו",
 

מדוע  להגיע  למקומות הללו?  האם לכך, למאבקים הללו אנו חותרים???.

גם לו היינו מקבלים טענות מסוימות ואיננו מקבלים, הרי מעל לכל ספק כשפרסום שנעשה לפני כניסה להפרטות, התמחור מיועד למשרה בלבד, כי הרי בעלי התפקיד העתידיים לשרת במשרה זו, כלל אינם  ידועים באופן אישי, לכן, אין ולו כזרת בעיית צנעת הפרט.  
* הטענה שפרסום המשכורות לחברי גבע, מהווה פגיעה בצנעת הפרט, מצביעה על הליך שגוי מלכתחילה:פרסום" שממנו לכאורה נובעת בעיית צנעת הפרט כלל לא אמור להיות לו ביטוי.
 כי הציבור כולו, בדיונים ובאסיפות הוא שצריך להכריע  ולהסכים ע"פ הצעות שונות על אופן התמחור עקרונותיו וסעיפיו.
 לכן  מעצם הדיון של כלל הציבור בנושא, יהיה הציבור כולו מודע לפרטים ואינו נדרש כלל לפרסומם כמידע שאחרים קבעו  ולכן היה חסוי. 
התקשורת הקיבוצית עמוסה במידע על הוללות "שכרון המשכורות" ומעשיו המפוקפקים תחת שמיכת הפוך של "צנעת הפרט"
בקיבוצים ומפעליהם.
   
"צנעת הפרט" שאינה במקום הראוי לה, תביא לשנאת הפרט.  
                                                                                                                                          מיכה ק.

מופיע בעלון:
תגובות לדף