דליה גפן ז"ל


בית גבע

אבל על מותה של חברתנו

דליה גפן ז"ל

ומשתתפים בצער המשפחה

מופיע בעלון:
תגובות לדף