דף מספר 2339
דף מספר 2339 כ' באלול תשע"ח 31 באוגוסט 2018

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו 

    עריכה באינטרנט: טל גולן

 

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il

   הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח   ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

מופיע בעלון:
תגובות לדף