איך ייתכן - רחלי וייס

איך יתכן

איך יתכן שאומרים לנו שמתמחרים לפי עקרון מציאות שוק עבודה חיצוני וחברים מוצאים לעצמם עבודה מקבילה לזו שהם עובדים בבקרה בשכר גבוה  ממה שתמחרו אותם בבקרה ?

 איך יתכן שקבוצה מצומצמת ולא כל הציבור הכריע על עקרונות התמחור ?

איך יתכן שתפקידים שאין להם היתכנות קיום ממשית לא מצומצמים , כדי שהאנשים הללו יצביעו בעד השנוי?

איך יתכן שבבקרה יש עזיבה של חברים צעירים ומוכשרים ולא נערך דיון ציבורי על זה , דיון עם מסקנות להתנהלות שונה ?

איך יתכן  שכל הדיונים המתקיימים במועצת השנוי לא התחילו מקביעת מסגרת של התכנות כלכלית ? מאמא שלי למדתי, קודם בודקים כמה כסף יש בארנק ואז עושים רשימת קניות ולא להיפך...

איך יתכן שדווקא אלה שביתם צר מלהכיל ולא ניתן לארח בו, הורים, ילדים, נכדים, הם אלה שצריכים להענש פעם שנייה ולשלם בעד השימוש בחדרי אירוח ?

                                                                            רחלי וייס

?

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף