מדורות מלחמה - חנה סנש

מדורות מלחמה - חנה סנש

 במדורות מלחמה, בדלקה, בשרפה,

בין ימים סוערים של הדם,

הנני מבעירה פנסי הקטן,

לחפש, לחפש בן אדם.

שלהבות השרפה מדעיכות פנסי,

אור האש מסנוור את עיני;

איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר,

כשהוא יעמוד לפני?

תן סימן, אלוהים, תן סימן על מצחו,

כי באש, בדלקה ובדם,

כן אכיר את הזיק הטהור, הנצחי,

את אשר חיפשתיו: 

בן אדם.

מופיע בעלון:
תגובות לדף