חיים ומטילדה אולי לא יוכלו לעזור - אלי גורן

חיים ומטילדה אולי לא יוכלו לעזור

1.      זאת הפעם השנייה שמציעים לחלק גדול מהחברים שעובדים בבקרה עשרות שנים, משכורת מינימום של 5,000 ₪

2.      אחרי שנשלם שכר דיפרנציאלי נצטרך לשלם עוד שלושה מיליון שקל מס-הכנסה, וזה כאשר מס-הכנסה לקח כהוצאה מותרת את המס הפנימי שלוקחים לעזרה הדדית. דבר שלא קיים בחיים הפרטיים, ובעתיד לפי דעתי יתבטלו, ומס-הכנסה יהיה יותר גבוה.

3.      אני עוד לא יודע מאין ייקחו ויקימו את קרן הסיעוד בגבע.

4.      כיום כספי הפנסיה של הפנסיונרים הולכים למלא את קופות הפנסיה של הצעירים. ולפנסיונרים מובטח סיעוד.

5.      חלופת האגודה תקועה מטעמים צודקים. אינני רוצה לפרט כרגע (אולי בעתיד) והיא מונחת אצל בג"ץ ואינני יודע מה יחליט כאשר ישמע את נימוק האוצר.

6.      המדינה מחקה מליארדים מחלק גדול של הקיבוצים המופרטים כדי שימשיכו להתקיים. (לגבע לא ימחקו).

7.      לפי עניות דעתי אין לגבע כיום תוכנית כלכלית לקיים שינוי ושכר דיפרנציאלי בצורה שתבטיח חיים הוגנים לכולם. וגם חיים ומטילדה לא יוכלו לעזור.

8.      לעומת זאת פתוחה הדרך לפנינו לקיים חיים שבהם כל זקן וילד, מבוגר וצעיר, בריא וחולה, יחיו כל חייהם זקופי קומה ללא הזדקקות לקצבאות ומשכורות.

9.      יכולים לבנות ולקלוט בנים בלי לשלם כלום על הקרקע.

10.  יש הרבה מה לתקן ויש לנו את הכלים לתקן. אבל לא צריך להרוס.

שום מתק שפתיים לא ישנה עובדות אלה

אלי גורן

מופיע בעלון:
תגובות לדף