מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה - בסימן עקה

            שלום חברים,

 איכות המים בגבע – עקה* לצמחי הנוי

הקיבוץ מקבל את הספקת המים שלו מתאגיד המים המקומי. המים מופקים ממספר בארות, קידוח רוחניה, קידוח 64 וקידוח 67. המים בגבע הם באיכות טובה והם ראויים לשתייה. המים נדגמים  3-4 פעמים בחודש, ב 3 נקודות דגימה שונות בקיבוץ. הפרמטר היחיד החורג, הוא רמת הכלוריד.

 

מהו כלוריד? כלוריד הוא אניון (יון שלילי) כלור המבטא את ריכוז המלח במים ("מלח שולחני" – נתרן כלורי). התקן על פי תקנות בריאות העם הוא עד 400 מיליגרם כלוריד פר ליטר, ובמדידות שנערכו במהלך שלוש השנים האחרונות, נמצאו במים המסופקים לנו ערכים שבין 408 ל 412 מיליגרם כלוריד פר ליטר. ברמות כלוריד אלו נחשבים המים ל"מים מליחים", להבדיל ממים שפירים המיועדים לצריכה ביתית.

 

הכלוריד חשוב בביצוע תהליכי חילוף חומרים בגוף האדם, ומסייע בשמירת מאזן החומציות בגוף ובתפקודים פיזיולוגים שונים. רמתו נשמרת בדם ברמה הרצויה, על ידי הכליות. תצרוכת הכלוריד היומית המומלצת (בארה"ב) היא בין 2,300 ל 3,600 מיליגרם ביום לגברים בגיל 25. מי הברז מכילים מלחים ומינרלים שונים החיוניים לגוף, מגנזיום, סידן, אשלגן ואחרים, ועל כן מומלץ לצרוך מי ברז על פני משקאות אחרים. כן – אפשר ורצוי לצרוך גם את מי הברז המסופקים לגבע.

באשר להשפעת מים מליחים על הצומח, להבדיל מגוף האדם המסוגל לווסת את רמת הכלוריד בדם, הצומח מושפע הרבה יותר, וחסר במנגנונים לוויסות רמות המליחות. ישנם צמחים המותאמים יותר למים מליחים, אך כבר ברמות של 350 מיליגרם כלוריד פר ליטר, מרגישים רוב הצמחים עקה (מתח, לחץ, סטרס) של מליחות. גידולים שונים רגישים להמלחת קרקע ובהם, דקלים והדרים הנחשבים עמידים יחסית למליחות הקרקע על פני עצים אחרים, ולאחר מכן זיתים (תלוי בזן ובגיל העץ), שקדים (תלוי בכנה), אבוקדו, בננות. גידולי שדה נפגעים גם הם מרמות מליחות חורגות, ובהם גם התירס המדהים שמאיר וצוות הגד"ש מגדלים.

עיקר הבעיה בכל הקשור בהמלחה, זו הצטברות המלח בשכבת הקרקע העילית. ככל שהאדמה נחשפת יותר זמן למים מליחים, נוצרות במקומות הנמוכים כעין "מלחות" (אזור היקוות מלח). מלחות אלו גורמות לצמחים לעיכוב בצמיחה, התייבשות עלים, ירידה בפריון ובמקרים חמורים יותר, לעקה בלתי הפיכה. תופעות אלו ניתן לראות בדשאי גבע ובעיקר בדשאים מהזנים הישנים, שהם פחות עמידים למליחות.

*עקה  - (מתח, לחץ, סטרס)

 

הדשאים אומנם מקבלים את מכסת המים שלהם, אך רמת המליחות החורגת מונעת מהדשא לקלוט את המים, ולמעשה הדשא מת מצמא.

 

אם תשימו לב לדשא חדר האוכל למשל, הדשא מתייבש במקומות הנמוכים דווקא, מקומות בהם נקווים המים אומנם, אך גם התמלחת. במקומות הגבוהים יותר, המנוקזים והיבשים יותר לכאורה, דווקא בהם הדשא נותר ירוק. תופעה זו תלך ותחריף, משום שאנו ממשיכים להשקות במים מליחים, ממשיכים וממליחים את הקרקע. גשם (זוכרים? אי שם בחורף), שעיקרו מים מזוקקים או כמעט מזוקקים, ישטוף חלק מהמלחים (נגר עילי), או יחדירם אל מי התהום ..... לפחות עד הקיץ הבא.

אם כן, נוי גבע לא מתייבש, נוי גבע הולך ומומלח. הנוי לא מוזנח, הוא גוסס ולא כי חסרים לו מים.

 

אז מה עושים? בתהליך ארוך ומדורג, נחליף הצמחייה הקיימת בצמחיה מדברית ובצמחיה עמידה למים מליחים. נוף גבע יקבל מראה חדש, צבעים וריחות חדשים - מה שישנו רובו לא ישרוד.

באחת מהכתבות הבאות, נמליץ על מיני צמחים עמידים ומתאימים – עצי פרי, סרק, שיחים. ובינתיים, לחובבי השיטים והקקטוסים העדנה והנחלה.

 

התקנת מצלמות - עקה לשוחרי צנעת הפרט

לפני שנה החלה המועצה בהקצאת תקציבים ל"ביטחון פנים", על ידי מימון והתקנת מצלמות בשטחים הציבוריים ביישובי המועצה. הנושא הובא גם בפנינו, והוחלט על התקנת מצלמות לניטור צירי תנועה עיקריים בתוך גבע. הודגש בעת אישור הפרויקט ליישום בגבע, שהמצלמות תצפנה לשטחים ציבוריים בלבד ולא תחדורנה אל צנעת הפרט.

פרויקט התקנת המצלמות הוא חלק מפרויקט ארצי (עיר ללא אלימות ונוספים), ונסמך על מחקרים המלמדים על אמצעים להפחתת אלימות ומתן תחושת מוגנות לאוכלוסייה.

במסגרת הפרויקט הוצבו בגבע 4 מצלמות אלחוטיות:

1.     ניטור ציר התנועה מערבית לחדר האוכל

2.     ניטור ציר התנועה מערבה לכיוון גן אורנים

3.     ניטור כביש היקפי מערבי - צפונה

4.     ניטור כביש היקפי מערבי - דרומה

 

 

המצלמות מותקנות על פי הנהלים והחוקים, המתירים הצבת מצלמות והסדרת אופן פעולתן.

הפרויקט מבוצע בשתי פעימות, בפעימה הראשונה מותקנות המצלמות ואיש קשר מטעם הישוב מקבל הרשאה לצפייה בהן. בפעימה השנייה עם השלמת המוקד המועצתי, מרכז השליטה המועצתי יצפה במצלמות היישוביות, ויוכל להכווין על פי הצורך כוחות מתאימים (כיבוי אש, משטרה, אמבולנס חלילה), וכן לצפות לאחור אם התרחש אירוע.

התנצלותי על שלא הייתי ערני למועדי ההתקנה וסדריה, על כן לא פורסם הדבר מראש בפני הציבור ולא עודכנה משפחה, אשר מאוד נפגעה כאשר מתחת לביתה הותקן לפתע ארון תקשורת. הופקו הלקחים ונעשה כל מאמץ, כדי שבעתיד אירוע כגון זה לא יישנה.

 

התקנת סככות צל – עקת שמש

הן בבית זמר והן בבריכת הפעוטות הותקנו סככות צל. כעת, אנו יכולים לשמש הזורחת מעין חרוד איחוד (לפנים, הרי היא זרחה מבית השיטה). וידוע הוא, כי בשדות ים היא תמיד שוקעת J. וכאשר תשקע השמש בסופו של יום, האם תוארנה הבריכות? בשבועיים הקרובים צפויה התקנה של 2-3 מנורות, במקומן של אלו שנשרפו ולא מאירות עוד את בריכת הפעוטות. עבודות ההתקנה תעשנה באמצעות מנוף מתאים, ולאחר ביצוע העבודות, תושבנה למקומן האבנים שחסמו הכביש לתנועת רכבים.

 

ולסיום, יש הטוענים כי בשנת 2050 יהיה מפלס מי הים כה גבוהה, עד כי נידרש לצלול על מנת להשקות את הדשאים.

 

ולשבת של שלום ומנוחה, שבארותינו ימלאו מים זכים וצלולים ואם יחסר, ניפגש ביקב הגבעה.

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף