עדים במדים - רון וייס

"עדים במדים"- רון וייס

 בסוף חודש יולי שעבר יצאתי עם משלחת צה"ל לפולין. היינו מחזור קפ"ז.

במשלחת היו שותפים חיילים מכל החיילות: טייסים, רופאים, מפקד הנח"ל, שמונה הורים שכולים, אשת עדות, רב, חצוצרן ואנשי תעוד. היינו מחולקים ל-4 צוותים.

בארץ זכינו לשלושה ימי הכנה ביד ושם בירושלים. המסע היה עמוס מאוד. ביום הראשון היינו בוורשה- בבית הקברות אוקופובה, ברחוב זלוטה ובמסלול הגבורה ואנדרטת רפפורט.ביום השני היינו בעיירה טיקוצ'ין, יער לפוחובה ובמחנה ההשמדה טרבלינקה. ביום השלישי היינו בלובלין בישיבה ובמחנה מיידאנק. ביום הרביעי היינו בבית הקברות הנוצרי רקוביצקי ברובע היהודי הישן שבקרקוב ובפודגוז'ה הגטו היהודי. ביום האחרון, שיא המסע  היינו באושויץ 1 ובאושוויץ 2- בירקנאו. בכל אחד מהאתרים ערכנו טקס. שירת הפרטיזנים והתקווה במדי צה"ל , עם דגלים בידיים ועם תג של דגל ישראל על הכותפות ולא טלאי צהוב, העמיקה את החוויה ונתנה לה משמעות מיוחדת. החוויה המטלטלת ביותר חוויתי בשבילי יער לופוחובה כשצלילי החצוצרה הצבאית הדהדו מתוך היער כשנכנסנו אליו. הצעידה במרש צבאי לתוך אשוויץ היה מסר חזק בפני עצמו. קשה לתפוס את הכמות, הסדר והרוע שראיתי שם. ידעתי, אבל לראות את זה בעיניים זה שונה.

וכפי שתיאר זאת אחד המשתתפים "בדממה אדירה לצד המסילה הליכה בשלשות בקומה זקופה במסדר של כבוד הרעידו הקרונות אנחנו חזון העצמות החיות

בצעדי  שמאל ימין ובכומתה מתוחה אנחנו  העדות, אנחנו ההבטחה לא עוד..."

מופיע בעלון:
תגובות לדף