דף מספר 2334
דף מספר 2334 ט"ז' באב תשע"ח 27 ביולי 2018

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il.  הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו:daf@kvgeva.org.il

שנות ה-30

 יוסיק רז עומד, סבא צבי ריז'יק יושב ,יעקב ריז'יק נוהג. -

 אוסף זולטן קלוגר  (ר. פרטים בדף)
מופיע בעלון:
תגובות לדף