תשובת חוה גלעוז

חוה גל-עוז בתשובה לכתבה שפורסמה היום

(וכמובן בישראל היום) ע"י עוזרו הכלכלי של שר החקלאות

ציטוט: "בחוק גל הקיבוצים קיבלו 22 מיליארד ש"ח" .

זה חלק מתשובת שר החקלאות לאזלת ידו על הדרום שעולה באש

הוא כל-כך נפוח ומטומטם שככה הוא גם בוחר את עוזריו.

וגם אם הוא לא הבין ואו התבלבל וטיעוניו היו נכונים והקיבוצים קיבלו מחיקות - זה לא היה בחינם
הקיבוצים מסרו את הקרקעות היקרות ביותר (אלו שרשות מקרקעי ישראל בחרה) ועדיין לא שיווקה (שווי מינימלי מוערך ב- 100 מיליארד). הקיבוצים מסרו את אחזקותיהם בתנובה שנמכרה בערך של 8.5 מיליארד ויתרת חובם נפרשה ונפרעה עד השקל האחרון. אף אזרח לא תרם אפילו שקל אחד מכיסו

הסדר הקיבוצים מנע את פשיטת הרגל של המערכת הבנקאית כולה . מאז, הבנקים התאוששו ועשו את רווחיהם הענקיים בכל שנה יותר מקודמתה.

הקיבוצים, הם לא הטייקונים שעושקים את המדינה ונכסיהם ונכסי בניהם נשארים בידם; פישמן, דנקנר, תשובה ועוד...

ציבור האזרחים כן הפסיד מהשקעותיו במניות של פישמן דנקנר ותשובה אם לא ישירות באחזקותיהם אז דרך חברות הביטוח וקופות הפנסיה בהן מושקע כספו של כל אזרח במדינה. דרך התשלומים לביטוח הלאומי שמסר את כל עודפי הגביות בסך של 200 מיליארד ויותר והן מממנים כל שנה נתח בתקציב המדינה: לחרדים, לתלמידי הישיבות ולהתנחלויות ולשר הכספים הקואליציוניים .

אז, די! די! ודי! עם להכות בקיבוצים

כן, הם הקימו את המדינה ( לא לבד). הם עשו גם טעויות בדרך והם שילמו על כך מחיר יקר. למרבית חברי הקיבוצים אין פנסיה צבורה, אין ביטוח סיעודי צבור אבל יש ויש ערבות הדדית ועזרה הדדית והם קולטים משפחות והבנים חוזרים
והם לא חייבים לאף אחד מכל המלעיזים להתנצל על דרך החיים בה הם בחרו. הקיבוצים הם לא חברת סיעוד וסעד והם לא חייבים לקלוט את מי שלא יכול לפרנס את משפחתו .

סוף!!!

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף