המחיר של התמחור - רחלי וייס

            המחיר של תמחור-המשך

1.    ניהול תהליך התמחור אף אם הוא הפעם נעשה באופן מנומס, ענייני ומסודר- אינו פותר את הבעיות של אופן התמחור. המחשבה שאולי הנימוס והסדר יצרו תחושה שהפעם התמחור נעשה אחרת, לא עובדת. זהו רק לבוש חיצוני, אך זה אינו שונה במהותו מהתמחור הקודם.

2.    מציאות שוק עבודה חיצוני – אינה צריכה להיות הקריטריון היחידי שלנו לתמחור עבודה בגבע. כי הרי אנו לא התנהלנו ולא נתנהל בעתיד כשוק העבודה החיצוני. ערכים אחרים הנחו ומנחים אותנו. אנו המעסיקים הקובעים את אופי חלוקת השכר בד בבד עם היותנו מועסקים, מקבלי משכורת. לכן אוטונומיה זו של קביעת קריטריונים לשכר שמורה לנו.

3.     וכן אי אפשר להחזיק בעמדה של מציאות שוק עבודה חיצוני מחד ומאידך לא לזכות את העובד בזכיות שמגעות לו על פי מציאות שוק חיצוני. כגון, הזכות להתאגד,הזכות לוותק ועוד.

4.    משכורת הנעה סביב ה- 5,000 ₪ וזה עוד לפני הורדת המיסים הפנימיים והחיצוניים..זה בהחלט שכר מינימום . 4,849.5 ₪ הינו נטו שכר מינימום 2018 ( לקוח מאתר ההסתדרות).

5.    בענפי המשק, שם בשל מיעוט העובדים והקשר הפחות הררכי המתקיים בין העובדים, מנהלי הענפים נלחמים על שיפור משכורות של עובדי הענף. ומה בבקרה? מי נלחם שם על מקסום משכורת העובד ? וכבר שמעתי ניגונים של תיאלנדי או פועל מבית שאן יותר זול להעסיק. אז כן, חשוב להיות רווחי ולהסתכל דרך החור של הגרוש- אבל בל נשכח , זה הבית שנבנה מעמל כפיים של כולנו.

6.    פרסום משכורות דרג הניהול – אינו צריך להתייחס רק לניהול בקהילה. אלא, לניהול בכל המגזרים, בכל הענפים. זכותנו כמחלקי המשכורות לדעת את גובה משכורות הניהול.

7.    כל ההגנות המפורטות "כמפצי וותק"- אינם קשורות לסעיף וותק בעבודה. בדיוק כפי שכל עובד זכאי לזכות זו, גם אנו זכאים לה. אנו צריכים להחליט שמלבד השכלה, מרכיבי תפקיד, גם וותק הוא מרכיב במשכורת. – זה הרבה יותר פשוט מכל "מפצי הוותק" שפורטו בדף.

8.    סביר להניח שכל מי שקם ליום עבודה ועובד במסירות, אינו רוצה להזדקק לתק"ה או רשתות ביטחון למיניהם כדי לסיים את החודש.

9.    אני קוראת שוב לצוות המכין, המוביל- לכנס דיון בקריטריונים של התמחור ובכלל בנושא העבודה. " בעצב הרגיש" צריכה לטפל הקהילה. לדון, לקבל החלטות בקלפי ולהתנהל לפי החלטות אלו.

                                                                            רחלי וייס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף