מעט מנהל הקהילה - נתוני צריכת מים ברבעון השני - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

נתוני מים ברבעון שני  (2)

 

צריכה ביתית במ"ק - אפריל

2,840

 

 

צריכה ביתית במ"ק - מאי

3,155

 

 

צריכה ביתית במ"ק - יוני

3,229

 

 

סה"כ צריכה ביתית במ"ק - רבעון 2

9,224

 

 

 

 

 

 

מספר בתי אב

228

 

 

מספר בתי אב שזוכו

60

26%

מבתי האב

מספר בתי אב ללא חיוב / זיכוי

67

29%

מבתי האב

מספר בתי אב שחויבו

101

44%

מבתי האב

 

 

 

 

זיכוי ממוצע בש"ח

57.65

 

 

חיוב ממוצע בש"ח

171.6

 

 

זיכוי מקסימאלי בש"ח

143

 

 

חיוב מקסימאלי בש"ח

760

 

 

 

 

 

 

סה"כ חריגה מהקצאה במ"ק

2,671

 

 

סה"כ חיסכון במ"ק

576

 

 

 

 

 

 

סה"כ זיכוי רבעוני בש"ח

3,459

 

 

סה"כ חיוב רבעוני בש"ח

16,028

 

 

 

 

 

 

מספר בתי אב שחויבו מעל 200 ₪ ברבעון

28

28% מהמחויבים

12%

 מבתי האב 

 

 

 

 

צריכת גבע במ"ק (ללא גינון) בחודש יוני

18,500

 

 

פחת גבע במ"ק (ללא גינון) בחודש יוני

3,000

16%

פחת

 

אנא, בדקו את נתוני המים החודשיים והתריעו על תקלות בפני אנשי המקצוע.

אנא, הקפידו לסגור ברזי גינה ולבדוק מעת לעת מערכות השקיה וניאגרות.

כאשר נשלים ההתארגנות, נפעל לחיוב בתי אב עוקפי שעון.

בתי אב המבקשים להסדיר מערכות השקיה דרך השעון, מוזמנים לפנות לנוי.

בתודה דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף