משלחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ג' 29.4.14 ,בשעה, 20:30 במועדון

סדר היום:

1.      מועמדים כנציגי ציבור למזכירות:  נדרשים שני נציגים.

איתי לב, יוחאי לימור, ברנדה לנדס, ערן גל, אריק לביא.

2.      מועמדים כנציגי ציבור לאסיפת התאגידים:נדרשים חמישה נציגים.

יורם ידין, עומרי לב, זיוה אוחיון-רכט, צור פלג (קדנציה שנייה),

עדי רצין, עופר נחשון.

בהצבעות אלו נבחרים המועמדים שקיבלו את מירב הקולות ורוב מעל 50% ממספר המצביעים.

3.      דיון בתקנון מחודש לועדת-פרט. ( מצורף התקנון) בדף השבועי

**************************

 

חגים... חגים...חגים....

עדיין נחוצה עזרה לחג-העצמאות. (צנועה למדי).

מי אשר ידבנו ליבו, ייצור קשר עם צלילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף