שלטים נעלמים. רותי לה ק.

שלטים נעלמים.....

 

מבקרים חדי עין בבית העלמין, ודאי הבחינו במהלך השנה האחרונה,

בשלטים נושאי אותיות (כל שלט – מציין שורה), אשר כוונתם – להקל באיתור המצבות.

הנערים העובדים ב'נגריית נעורים', בהנחיית אנדרס מירנדה, הוציאו לפועל תכנית,  אשר המתינה 'קצרת רוח' משך שנה ארוכה.

אור ליום הזכרון לנופלים במערכות ישראל –  הועמד בכניסה לבית העלמין (מול צריף שירות) גם לוח נושא מפת בית העלמין. אף הלוח, מאותו בית יוצר, בו התברכנו!

תבואו על התודה והברכה, נערים יקרים ואנדרס!

אך........אוי לאותה בּוּשָׁה!

שלטים נעלמים...אחד אחד, ובאין רואה. פתרונים לתעלומה – אַיִן!  מדוע ולָמָה? מי?  ואולי בכלל, זהו 'קול קורא במדבר'?! ......

ולתשומת לב בעלי הכלבים המשוטטים -

למגינת הלב - יש ביניהם, הפורעים במצבות ובגינותיהן המטופחות.

רותי לב ק

מופיע בעלון:
תגובות לדף