דף 2110


יום ראשון כ"ז ניסן  27.4.2014

בחדה"א 21:00 בדיוק

טקס התייחדות לזכרון השואה והגבורה

משפחות, צעירים ונוער נקראים ליטול חלק

שידורי וידאו

יום ראשון כ"ז ניסן 27.4.2014

18:00 סרט תעודה

הלל יערי 'העיקר לשְׂרוֹד'

20:00  ברצף עד למחרת ב  20:00

'לכל איש יש שם' 

סרטון שמות  הנספים בשואה

*

יום שני כ"ח ניסן 28.4.2014

כל היום ברצף 'לכל איש יש שם' 

סרטון שמות הנספים בשואה

20:00 סרט תעודה

זאב כהן  'שָׁנִים וכלום עוד לא נִמְחַק'

מופיע בעלון:
תגובות לדף