ממש"א - חדווה שקד


חברים שלום,

לקראת ההצבעה בקלפי על עדכון נוהל ההשכלה השבוע, רצינו לשתף אתכם בסיבות שהובילו אותנו למהלך זה.

אנחנו מודעות לתזמון, שתקופה בה קיבוץ בודק את המשך אורחות חייו, לא נהוג לפתוח ולעדכן נהלים ותקנונים, אבל ראינו לנכון לעדכן את הנוהל מהסיבות הבאות:

1.    מהפקת לקחים של שנה שעברה, עלה הצורך להבהיר נקודות בתהליך ובנוהל- הן למובילי התהליך (הנהלת מש"א) והן לקהילה. וזאת מתוך רצון ללמוד ולהשתפר. ולכן, הכנסנו אבני דרך ולוחות זמנים לתהליך, החלטנו להפגש עם כל פונה להבהרת הבקשה להנהלה, הוספנו סעיף הדן בתהליך הערעור, ועוד.

2.    שיפור הנוהל ככלי עבודה עדכני ורלוונטי להנהלת מש"א, שיתאים למציאות בשטח ויהיה קל לתפעול. לדוגמא: התנהלות בנושא שכר לימוד- אופן התשלום, בקשת הזיכוי ועוד. קיבלנו החלטה לתת ללומדים החזרי נסיעות (בתקופת הנוהל הקודם עדיין לא הופרטו הנסיעות בגבע ונכון להיום הנושא מופרט וכבר אין החזר על נסיעה בתחבורה ציבורית).

כמו כן, החלטנו להכניס סעיף שיקול דעת לועדה במקרים של הפסקת לימודים, מתוך הבנה שיש מורכבויות ומצבים שונים, ושלא תהיה החלטה גורפת לחייב את החבר בכל מצב.

3.    תקציב הועדה הצטמצם בשנתיים האחרונות מ- 180,000 ₪ ל- 86,000 ₪ . מספר הפניות גדול, וכדי להיענות לכמה שיותר פונים, נדרש לעדכן סעיפים שונים.

למשל- החלטנו על החזר שכר לימוד והחזרי נסיעות בלבד וביטול ההחזר על הוצאות לימודים נלוות.

4.    שימת דגש על התפרנסות ועמידה בנהלים. באה לידי ביטוי בהוספת קריטריון על עמידה בתקנון ובנהליו, בניקוד גבוה יותר לקריטריון של התפרנסות, ובעדיפות למי שלימודיו משתלבים עם היקף משרה מעל 80%.

אנו מודעות לרגישות ולבעייתיות סביב הסיטואציה שבה חברים צריכים לבוא לבקש אישור מהקיבוץ לצאת ללמוד בתחום ובזמן שמתאים להם. גם לחבר/ה וגם לועדה המעמד הזה לא פשוט. אבל זו הסיטואציה. ודווקא בשל כך, חשוב לנו שהנוהל הזה והקריטריונים שלפיהם מדורגות הבקשות, יהיו כלי עבודה עדכניים ורלוונטיים, שיתנו לועדה מענה למורכבות הזו.

אנו קוראות לציבור לבוא להצביע ולאשר את הנוהל החדש, ע"מ לתת מענה לכל הנקודות הללו. תודה ושבת שלום!     

הילה לנדאו וחדוה שקד          בשם הנהלת מש"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף