מעות - אלי מזרחי

13.06.18

מעות נבקש

חברות וחברי גבע שלום רב

מספר נושאים הנוגעים להתנהלות כספית עלו באחרונה וקשורים בכל אמצעי התשלום המוכרים והנהוגים. צירפתי למכתב הבהרה זה חוזר עו"ד שלמה כהן ועדכון להסכם שימוש והפעלה של הכספונט. ישנם כמובן עדכונים והנחיות נוספים  - בכמות לא מועטה - שניתן להגיע אליהם באתרים כלכליים מגוונים, שניים אלו ממצים ומבהירים את השינויים שכבר נכנסו ואלו שעתידים להיות מופעלים בקרוב.

בנקים ומזומנים

בשנים האחרונות נסגרו כ- 300 סניפי בנקים הן עיסקיים והן ללקוחות פרטיים. סניפים עיסקיים של שני הבנקים הגדולים חדלו מאיוש עמדת ה"טלר" ומאחזקת מזומנים בכלל. גבע ותאגידיה עובדים עם הבנק הלאומי. לפני כשנה השינוי יושם בסניף המרכזי בחיפה, לפני כחצי שנה שנה בסניף העסקים בעפולה ולפני כחודש בסניף בית שאן. הפקדות המזומנים והשיקים של גבע ותאגידיה נעשים באמצעים ממוכנים. בעבר נהג הבית היה מקבל את המזומנים ששמשו את קופת הבית ואת הטענת הכספומט באמצעות שירותי הקופה של הבנק. אנחנו בוחנים מספר חלופות לפתרון וישנן מספר אפשרויות  - לכאורה.

1.    גוף חיצון שיתפעל את הכספונט – לפתרון זה עלויות גבוהות היות והמפעיל מצפה להיקפי פעילות שיצדיקו את כניסתו הן בהיבט כמות המזומנים הנמשכת והן במספר פעולות המשיכה. הכספונט בגבע נחשב כבעל פעילות נמוכה מאד ומספר שימושים נמוך גם כן. עלות ההפעלה במתווה זה בהיקפי הפעילות שהיו בשנה האחרונה מגיעה למעל 10 שקלים בממוצע למשיכה.

2.    תפעול עצמי באמצעות משיכת מזומנים מסניף הבנק הקמעונאי בעפולה. קיימת אפשרות למשוך מזומנים בסניף זה ובלבד שיתמלאו מספר תנאים. המושך צריך להיות אדם קבוע, היות ומדובר בסניף הנותן שירות לקהל רחב סבירות גבוהה של המתנה ממושכת בתור. בחנו את האפשרות שנהג הבית ימלא את המטלה והדבר לא הצליח. כאן המקום לבקש אם מי מהחברים מוכן לעשות זאת בהחלט מוזמן להציע עצמו.

3.    שירותי "ברינקס" . רכב המזומנים של החברה מוכן לבצע את שירותי הובלת המזומנים. היות ורכבי החברה מקבלים את המזומנים אך ורק בסניף הבנק המרכזי בתל אביב, ולכל כניסה לגבע יש עלות קבועה וכאמור בהיקפי המזומנים שנצרכים בגבע עלות השירות דומה לזו שבסעיף 1.

4.    בנוסף (ראו הנחיות בנק ישראל וההגדרה של "שטרות ראויים לשימוש") החל מחודש יולי לא ניתן יהיה להטעין בכספונט תקבולים שהתקבלו במזומן בענפים השונים כך שלמעשה מחודש יולי לא יהיו כספים בכספונט אלא אם כן נמצא חלופה ראויה .

 

חוק צמצום השמוש במזומנים והגבלת שימוש בשיקים

ראו חוזר עו"ד שלמה כהן מצורף. החל מראשון בינואר 2019 לא ניתן יהיה לבצע עיסקאות מהותיות במזומן. דבר זה יציב קושי נוסף ביכולת להפעיל את קופת הבית, והרבה יותר מהותי מבחינתנו ביצוע עיסקאות שנעשו עד היום במזומן. מאז הבנקים סגרו את היכולת למשוך כספים עיקר הכספים בקופת הבית מקורם ממכירת טלאים / ראשי בקר / שאריות שונות בענפים החקלאיים ואחרים. אפיק זה בהתאם לחוק הולך להתכווץ וכמובן שמרכזי הענפים צריכים להתחיל ולהיערך בהתאם מול הלקוחות הקבועים שנהגו לשלם עד היום המזומן.

דבר דומה גם בתחום השיקים. הוראות החוק נועדו להגביל את השימוש בשיקים ואת מידת הסחירות שלהם כלומר תשלום בשיקים מצד שלישי או גלגול שיקים. גם לסעיף זה חשוב ביותר שמרכזי הענפים ינהגו בהתאם. כמובן שקיימת השפעה גם היכולת שלנו להפקיד שיקים שקבוצת גבע אינה המוטב . כבר היום שיקים שעליהם מגבלת סחירות ונרשמו לכל מוטב שאיננו "קבוצת גבע" לא ניתנים להפקדה. העדר תשומת לב והקפדה בנושא יוצרים בעיה נוספת ששוב מקורה בצמצום השימוש בכח אדם. שיק שהופקד בטעות ולא כובד בשל שם המוטב לא חוזר למפקיד . הבנק מנפיק תדפיס המאשר את העובדה שהשיק לא הופקד אבל יתכן ומוסר השיק יתעקש על קבלת השיק שנתן טרם יעביר שיק אחר או ישלם באופן אחר על השירות שקבל.

כרטיסי אשראי

בימים אלו פג תוקף כרטיסי האשראי של החברים. הרוב המכריע יקבל בקרוב בדואר את הכרטיס החדש. עד שלושה שבועות לפני פקיעה צריך לקבל את הכרטיס החדש. נבהיר כרטיס שתוקפו 07.18 ניתן להשתמש בו עד וכולל 31.07.18. חברים שלא יקבלו כרטיס במהלך השבוע הראשון של יולי לפנות לשירות הלקוחות של ישראכרט בטלפון או באתר.

שינויים מהותיים גם באמצעי תשלום זה. חברות כרטיסי האשראי עתידות להיפרד מהמשענת הפיננסית שלהם – הבנקים. ההפרדה הזו נועדה להגביר את התחרות במשק אבל ההשפעה מבחינת חברות האשראי היא כבדה. החברות יצטרכו להוכיח יכולות כספיות שעד היום הבנק נתן את הגיבוי להן. קיימת אפשרות סבירה – אך אין כל וודאות עדיין – שמסגרות כרטיס האשראי הנהוגות היום – 10,000 שקלים לכרטיס – יצומצמו. אחת הסיבות לכך היא כפי שנכתב היכולות הכלכליות של חברת כרטיסי האשראי (הגדרת היכולות באה מהמחוקק) ובנוסף בחינת היכולות של חשבון הבנק הפורע את ההתחייבויות שנוצרו בכרטיס האשראי. היות וכרטיס הבנק של גבע תומך בכ- 400 כרטיסים כל כרטיס עם מסגרת אשראי של כעשרת אלפים שקלים החשיפה התיאורטית של חברת האשראי היא 4 מיליון שקלים. סביר כאמור לצפות לשינויים במסגרות האשראי של הכרטיסים.

העברות כספיות מתקציב אישי

נכון להיום כמאה מקבלי תקציב בגבע מקבלים בכל עשירי לחודש את יתרת תקציבם לחשבון הבנק שלהם. מדובר בכמאה וחמישים חברים ומועמדים שעל בסיס קבוע וללא צורך בפניות ובקשות מוציאים את יתרת הסכום לו הם זכאים ומעבירים לחשבון הבנק שלהם. דרך התנהלות זו היא הנכונה ביותר והמומלצת ביותר. כדי להצטרף לקבוצה זו פונים למוניקה מעבירים לה את פרטי חשבון הבנק האישי ויתרת כספי התקציב שלא נוצלה תועבר מדי חודש לחשבון הבנק שלהם.

העברות כספים מזדמנות. יש להעביר למוניקה את פרטי הבנק אליו מבקשים להעביר ואת הסכום שמבקשים להעביר. פרטים אלו יש להעביר בכתב או במייל. ההעברות (לאחר בדיקה שלמוניקה שהתקציב מאפשר זאת) ייעשו בכל 28 לחודש.

הנה זה נגמר

אין טעם ואין סיכוי למאבק בקדמה. ניתן להשהות מעט כאן ועוד מעט שם ולשלם על כך מחירים לא סבירים בזמן, בכסף וכעסים מיותרים.

צעדי החקיקה יורחבו ויעמיקו ויש כבר מגוון רעיונות למיקוד ויצירת קשר הדוק יותר בין מוכר למשלם. המטרה היא המאבק בהון השחור ומטרה זו תשפיע על ההתנהלות של כל משק בית וכל פרט ובכלל זה על חברי גבע.

לכן עדיף להיערך לזה להכיר, ללמוד ולהשתמש באפשרויות הזמינות.

אני מתקשה לראות את בנק לאומי מעסיק מישהו שיטפל בצרכי המזומנים של גבע ולא חושב שבנק ישראל יאפשר לטלאים והעגלים שלנו לצאת על בסיס מזומן.

הבנקים משנים את דרכם – לא עוד סניפים לא עוד טיפול אישי פחות ופחות מזומנים ושיקים. יותר ויותר מיכון ואמצעים טכנולוגיים.

המחוקק מגביר אכיפה ויכולת ניטור ומעקב אחרי תנועות כספים בתאגידים ובחשבונות פרטיים בין אם נאהב את זה ובין אם לאו.

 בברכה

אלי מזרחי.

עדכון להסכם כספונט

חוק לצמצום השימוש במזומן

מופיע בעלון:
תגובות לדף