מן הארכיון - הביא ערי גיל
פתרון למצוקת הדיור, מודל 1924
מופיע בעלון:
תגובות לדף